آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سرو)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرو ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 16,232,747 396,546,817,517 Rls. 13,518,949 $
2 12 1394 سرو ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 5,530,908 161,151,297,164 Rls. 5,537,705 $
3 12 1394 سرو ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 11,179,050 126,259,967,817 Rls. 4,463,925 $
4 12 1394 سرو ترکيه 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,316,051 113,239,570,561 Rls. 3,944,636 $
5 12 1394 سرو ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 359,997 36,513,353,871 Rls. 1,259,577 $
6 12 1394 سرو ترکيه 04090000 عسل طبيعي 127,331 25,386,249,609 Rls. 891,317 $
7 12 1394 سرو ترکيه 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 183,243 15,242,022,100 Rls. 531,064 $
8 12 1394 سرو ترکيه 04011000 شيروخامه شيرکه ميزا ن موا د چرب آن يک درصد وزني بيشتر نباشد,تغليظ نشده يا شيرين نشده 50,030 4,377,271,422 Rls. 150,093 $
9 12 1394 سرو ترکيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 48,071 3,178,097,975 Rls. 110,473 $
10 12 1394 سرو ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 138,391 3,159,826,284 Rls. 106,558 $
11 12 1394 سرو ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 9,632 2,982,548,800 Rls. 105,952 $
12 12 1394 سرو ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 46,695 2,960,316,581 Rls. 102,727 $
13 12 1394 سرو ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 24,211 2,345,985,650 Rls. 83,250 $
14 12 1394 سرو ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 15,113 1,701,723,800 Rls. 60,452 $
15 12 1394 سرو ترکيه 07031000 پيازوموسير 137,427 1,448,653,246 Rls. 51,187 $
16 12 1394 سرو ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,546 1,344,362,509 Rls. 47,411 $
17 12 1394 سرو ترکيه 08133000 سيب , خشک کرده 10,000 1,131,680,000 Rls. 39,954 $
18 12 1394 سرو ترکيه 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 95,535 1,073,240,190 Rls. 38,126 $
19 12 1394 سرو ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,370 1,045,710,864 Rls. 35,904 $
20 12 1394 سرو ترکيه 07032000 سير 38,614 996,788,160 Rls. 33,585 $
21 12 1394 سرو ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 69,745 856,285,806 Rls. 30,264 $
22 12 1394 سرو ترکيه 01064110 كلني زنبور عسل 4,485 683,976,000 Rls. 24,000 $
23 12 1394 سرو ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 8,800 624,140,000 Rls. 22,000 $
24 12 1394 سرو ترکيه 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 22,600 566,112,372 Rls. 19,436 $
25 12 1394 سرو ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 8,798 548,041,410 Rls. 19,362 $
26 12 1394 سرو ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 41,102 545,983,911 Rls. 18,922 $
27 12 1394 سرو ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 57,783 528,037,279 Rls. 18,491 $
28 12 1394 سرو ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,986 517,009,638 Rls. 17,958 $
29 12 1394 سرو ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,240 504,267,918 Rls. 17,248 $
30 12 1394 سرو ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 681 347,135,586 Rls. 11,918 $
31 12 1394 سرو ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 53,000 330,007,995 Rls. 11,659 $
32 12 1394 سرو ترکيه 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 3,600 247,492,841 Rls. 8,531 $
33 12 1394 سرو ترکيه 10059090 ذرت (بلال سبز) 3,992 233,915,693 Rls. 8,063 $
34 12 1394 سرو ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,360 224,531,280 Rls. 7,848 $
35 12 1394 سرو ترکيه 01069020 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترلکكننده آفات، بيماريکها و علفکهاي هرزه) 4,386 211,042,080 Rls. 7,456 $
36 12 1394 سرو ترکيه 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 15,996 189,735,014 Rls. 6,398 $
37 12 1394 سرو ترکيه 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 3,250 184,405,000 Rls. 6,500 $
38 12 1394 سرو ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,100 179,251,200 Rls. 6,200 $
39 12 1394 سرو ترکيه 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 1,232 175,410,000 Rls. 6,000 $
40 12 1394 سرو ترکيه 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 800 163,716,000 Rls. 5,600 $
41 12 1394 سرو ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,837 159,272,280 Rls. 5,448 $
42 12 1394 سرو ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 12,969 156,448,680 Rls. 5,446 $
43 12 1394 سرو ترکيه 67029000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد 1,654 141,412,038 Rls. 4,962 $
44 12 1394 سرو ترکيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 15,230 138,506,088 Rls. 4,872 $
45 12 1394 سرو ترکيه 08132000 آلو ,خشک کرده 2,658 107,555,226 Rls. 3,774 $
46 12 1394 سرو ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,360 57,900,000 Rls. 2,000 $
47 12 1394 سرو ترکيه 08105000 کيوي، تازه 4,791 57,339,988 Rls. 2,012 $
48 12 1394 سرو ترکيه 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 800 46,417,600 Rls. 1,600 $
49 12 1394 سرو ترکيه 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 2,200 12,764,840 Rls. 440 $
مجموع کل
910,823,597,883 ريال
مجموع کل
31,417,252 دلار
[1]