آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,268,050 134,116,399,208 Rls. 4,553,069 $
مجموع کل
134,116,399,208 ريال
مجموع کل
4,553,069 دلار
[1]