آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 27,619,047 527,152,992,300 Rls. 17,874,562 $
2 12 1394 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,589,163 226,051,410,342 Rls. 7,753,809 $
3 12 1394 سمنان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 26,797,170 168,966,582,804 Rls. 5,728,116 $
4 12 1394 سمنان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 7,109,500 138,276,082,400 Rls. 4,619,766 $
5 12 1394 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 7,244,214 120,888,886,341 Rls. 4,088,521 $
6 12 1394 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 675,800 75,700,688,290 Rls. 2,557,542 $
7 12 1394 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,733,150 40,067,968,149 Rls. 1,627,889 $
8 12 1394 سمنان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 283,790 25,661,500,470 Rls. 851,340 $
9 12 1394 سمنان عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 620,990 21,863,393,719 Rls. 725,387 $
10 12 1394 سمنان عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 98,809 20,742,556,968 Rls. 701,118 $
11 12 1394 سمنان عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 37,688 18,454,595,943 Rls. 617,632 $
12 12 1394 سمنان عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 207,050 18,350,819,235 Rls. 621,035 $
13 12 1394 سمنان عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 427,280 16,156,790,990 Rls. 537,413 $
14 12 1394 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 5,157,840 14,654,320,717 Rls. 489,980 $
15 12 1394 سمنان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 516,275 13,996,657,851 Rls. 465,648 $
16 12 1394 سمنان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 86,340 9,548,378,524 Rls. 319,499 $
17 12 1394 سمنان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 82,200 9,428,751,520 Rls. 312,360 $
18 12 1394 سمنان عراق 85446020 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا ز 132کيلووات لغايت 400 کيلوولت 33,076 8,993,629,008 Rls. 297,684 $
19 12 1394 سمنان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 113,190 6,317,414,588 Rls. 209,287 $
20 12 1394 سمنان عراق 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 192,000 5,724,966,000 Rls. 191,100 $
21 12 1394 سمنان عراق 38089319 ---- ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : علف كش ها ، فراورده هاي ضد رويش و سازگاركننده هاي رشد گياه 17,570 5,070,555,272 Rls. 170,016 $
22 12 1394 سمنان عراق 38089313 بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD 13,758 4,664,351,004 Rls. 216,561 $
23 12 1394 سمنان عراق 02089000 گوشت واحشاء خوراکي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر، تازه ، سرد کرده يا يخ زده 21,080 4,453,583,977 Rls. 147,558 $
24 12 1394 سمنان عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 62,700 4,413,988,600 Rls. 146,802 $
25 12 1394 سمنان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 42,037 3,148,027,085 Rls. 105,094 $
26 12 1394 سمنان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 136,210 2,830,191,028 Rls. 95,347 $
27 12 1394 سمنان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 20,030 2,720,664,036 Rls. 90,133 $
28 12 1394 سمنان عراق 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 77,800 2,281,789,400 Rls. 77,800 $
29 12 1394 سمنان عراق 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 33,874 2,240,854,624 Rls. 75,780 $
30 12 1394 سمنان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 35,570 2,139,077,842 Rls. 70,938 $
31 12 1394 سمنان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,990 2,077,928,160 Rls. 68,970 $
32 12 1394 سمنان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 32,164 2,039,528,695 Rls. 67,555 $
33 12 1394 سمنان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 26,970 1,936,016,040 Rls. 64,090 $
34 12 1394 سمنان عراق 27101920 گريس 171,606 1,930,218,518 Rls. 65,209 $
35 12 1394 سمنان عراق 25202000 ک گچ 2,192,695 1,795,344,070 Rls. 61,092 $
36 12 1394 سمنان عراق 02075400 سايرقطعات واحشاء از غازها ، تازه يا سردكرده 8,110 1,710,366,560 Rls. 56,770 $
37 12 1394 سمنان عراق 02075500 سايرقطعات واحشاء از غازها، منجمد 7,605 1,595,186,775 Rls. 53,235 $
38 12 1394 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 524,908 1,550,058,321 Rls. 52,570 $
39 12 1394 سمنان عراق 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 7,200 1,295,986,428 Rls. 43,263 $
40 12 1394 سمنان عراق 38089113 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 3,600 1,080,023,520 Rls. 35,760 $
41 12 1394 سمنان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 22,475 1,015,165,856 Rls. 33,713 $
42 12 1394 سمنان عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 7,452 661,022,208 Rls. 22,356 $
43 12 1394 سمنان عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 88,200 526,730,400 Rls. 17,640 $
44 12 1394 سمنان عراق 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 257,210 522,863,651 Rls. 17,398 $
45 12 1394 سمنان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 1,853 512,002,764 Rls. 16,947 $
46 12 1394 سمنان عراق 70080020 شيشه عايق چندجدا ره بادوقاب شيشه اي درزگيري شده که بالايه هوا ياگازا زهم جدا شده ا ند 33,233 500,340,992 Rls. 16,616 $
47 12 1394 سمنان عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 3,677 332,899,336 Rls. 11,029 $
48 12 1394 سمنان عراق 70193910 پشم شيشه 7,719 273,812,506 Rls. 9,262 $
49 12 1394 سمنان عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 16,775 259,754,898 Rls. 8,606 $
50 12 1394 سمنان عراق 28391100 متاسيليکات هاي سديم 21,900 178,460,253 Rls. 5,913 $
51 12 1394 سمنان عراق 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 22,000 172,652,480 Rls. 5,720 $
52 12 1394 سمنان عراق 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 22,450 163,392,820 Rls. 5,410 $
53 12 1394 سمنان عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 315 146,211,296 Rls. 4,844 $
54 12 1394 سمنان عراق 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 3,600 139,885,200 Rls. 4,680 $
55 12 1394 سمنان عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,308 118,442,016 Rls. 3,924 $
56 12 1394 سمنان عراق 28011000 کلر 11,610 109,994,573 Rls. 3,657 $
57 12 1394 سمنان عراق 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 1,960 107,293,152 Rls. 3,724 $
58 12 1394 سمنان عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 258 74,856,320 Rls. 2,480 $
59 12 1394 سمنان عراق 29121100 متانال (فرمالدئيد) 9,500 70,224,000 Rls. 2,375 $
60 12 1394 سمنان عراق 34012010 صابون مايع 1,800 58,825,800 Rls. 1,980 $
61 12 1394 سمنان عراق 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 876 54,322,200 Rls. 1,800 $
62 12 1394 سمنان عراق 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 157 30,697,128 Rls. 1,017 $
63 12 1394 سمنان عراق 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 150 25,259,823 Rls. 837 $
64 12 1394 سمنان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 240 20,211,828 Rls. 669 $
65 12 1394 سمنان عراق 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 115 14,817,889 Rls. 491 $
66 12 1394 سمنان عراق 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 159 13,190,408 Rls. 437 $
67 12 1394 سمنان عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 68 9,175,936 Rls. 304 $
68 12 1394 سمنان عراق 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1 4,618,152 Rls. 153 $
69 12 1394 سمنان عراق 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 200 4,539,200 Rls. 160 $
مجموع کل
1,544,093,789,199 ريال
مجموع کل
52,558,373 دلار
[1]