آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان فدراسيون روسيه 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 120,000,000 152,487,832,500 Rls. 5,297,698 $
مجموع کل
152,487,832,500 ريال
مجموع کل
5,297,698 دلار
[1]