آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان قزاقستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 32,000,000 43,749,347,500 Rls. 1,508,807 $
2 12 1394 سمنان قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 64,456 406,851,724 Rls. 14,276 $
مجموع کل
44,156,199,224 ريال
مجموع کل
1,523,083 دلار
[1]