آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سنندج سودان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 314,900 39,456,399,320 Rls. 1,339,868 $
مجموع کل
39,456,399,320 ريال
مجموع کل
1,339,868 دلار
[1]