آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سنندج عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 1,830,300 257,959,894,920 Rls. 8,706,228 $
2 12 1394 سنندج عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 29,639,563 166,167,177,329 Rls. 5,623,213 $
3 12 1394 سنندج عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 214,980 10,051,666,091 Rls. 335,377 $
4 12 1394 سنندج عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 579,035 8,242,662,634 Rls. 291,453 $
5 12 1394 سنندج عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 140,681 5,216,294,779 Rls. 182,783 $
6 12 1394 سنندج عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 81,264 3,899,472,520 Rls. 135,030 $
7 12 1394 سنندج عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 28,960 3,084,144,064 Rls. 107,566 $
8 12 1394 سنندج عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,672 2,690,321,400 Rls. 91,800 $
9 12 1394 سنندج عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,747 1,500,023,475 Rls. 52,995 $
10 12 1394 سنندج عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 11,110 996,233,700 Rls. 33,258 $
11 12 1394 سنندج عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 28,794 760,835,040 Rls. 25,914 $
12 12 1394 سنندج عراق 34012010 صابون مايع 28,539 754,111,600 Rls. 25,685 $
13 12 1394 سنندج عراق 04072090 ساير تخم هاي تازه پرندگان باستثناي تخم خوراکي غير مذکور 11,155 433,434,890 Rls. 14,470 $
14 12 1394 سنندج عراق 01063390 ساير شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد وشترمرغ استراليايي 3,820 419,984,880 Rls. 13,916 $
15 12 1394 سنندج عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 55,943 383,343,460 Rls. 13,516 $
16 12 1394 سنندج عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,945 272,548,880 Rls. 9,283 $
17 12 1394 سنندج عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 20,768 235,129,635 Rls. 8,307 $
18 12 1394 سنندج عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,889 209,692,000 Rls. 7,000 $
19 12 1394 سنندج عراق 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 3,880 178,976,640 Rls. 6,208 $
20 12 1394 سنندج عراق 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 3,889 176,039,940 Rls. 5,833 $
21 12 1394 سنندج عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 1,960 70,600,180 Rls. 2,357 $
مجموع کل
463,702,588,057 ريال
مجموع کل
15,692,190 دلار
[1]