آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,387,260 521,592,338,090 Rls. 17,801,233 $
2 12 1394 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 18,995,781 411,128,640,557 Rls. 13,821,970 $
3 12 1394 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,591,139 288,896,034,935 Rls. 9,744,410 $
4 12 1394 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 3,300,319 165,416,553,477 Rls. 5,639,883 $
5 12 1394 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,395,959 143,971,888,467 Rls. 4,893,530 $
6 12 1394 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500,090 91,407,389,185 Rls. 3,050,696 $
7 12 1394 سهلان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 859,334 73,092,552,228 Rls. 2,574,913 $
8 12 1394 سهلان عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 900,000 48,579,398,646 Rls. 1,688,636 $
9 12 1394 سهلان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 719,393 46,652,047,273 Rls. 1,582,056 $
10 12 1394 سهلان عراق 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 249,212 32,937,616,615 Rls. 1,139,347 $
11 12 1394 سهلان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 366,812 27,234,872,207 Rls. 917,033 $
12 12 1394 سهلان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 630,000 21,215,938,190 Rls. 702,921 $
13 12 1394 سهلان عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 480,210 19,923,971,159 Rls. 686,018 $
14 12 1394 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 273,373 17,510,681,799 Rls. 590,562 $
15 12 1394 سهلان عراق 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 495,000 16,654,231,904 Rls. 553,755 $
16 12 1394 سهلان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 459,998 12,262,834,975 Rls. 414,009 $
17 12 1394 سهلان عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 247,500 10,626,357,067 Rls. 364,745 $
18 12 1394 سهلان عراق 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 138,713 10,444,630,488 Rls. 348,747 $
19 12 1394 سهلان عراق 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 37,540 10,201,673,496 Rls. 350,248 $
20 12 1394 سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 615,379 10,071,540,673 Rls. 338,188 $
21 12 1394 سهلان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 102,502 8,774,250,204 Rls. 307,162 $
22 12 1394 سهلان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 89,117 8,551,793,963 Rls. 291,179 $
23 12 1394 سهلان عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 93,246 7,835,045,076 Rls. 270,791 $
24 12 1394 سهلان عراق 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 82,740 6,200,009,500 Rls. 206,853 $
25 12 1394 سهلان عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 118,222 6,180,325,081 Rls. 209,086 $
26 12 1394 سهلان عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,103,180 5,495,365,887 Rls. 185,142 $
27 12 1394 سهلان عراق 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 4,500 5,384,321,395 Rls. 179,735 $
28 12 1394 سهلان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 347,255 5,345,200,052 Rls. 177,889 $
29 12 1394 سهلان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 170,200 5,290,468,560 Rls. 176,312 $
30 12 1394 سهلان عراق 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 157,500 5,244,258,510 Rls. 177,584 $
31 12 1394 سهلان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 710,017 4,918,421,336 Rls. 162,954 $
32 12 1394 سهلان عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 118,790 4,448,103,500 Rls. 148,488 $
33 12 1394 سهلان عراق 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 112,700 3,991,395,120 Rls. 136,224 $
34 12 1394 سهلان عراق 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 31,196 3,813,735,016 Rls. 126,862 $
35 12 1394 سهلان عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 47,829 3,798,010,944 Rls. 125,712 $
36 12 1394 سهلان عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 41,408 3,616,573,741 Rls. 120,082 $
37 12 1394 سهلان عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 40,959 3,580,060,768 Rls. 118,779 $
38 12 1394 سهلان عراق 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 408,970 3,320,834,092 Rls. 111,395 $
39 12 1394 سهلان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 305,996 3,295,597,221 Rls. 113,817 $
40 12 1394 سهلان عراق 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 76,109 3,211,325,823 Rls. 111,119 $
41 12 1394 سهلان عراق 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 17,317 2,842,265,088 Rls. 94,897 $
42 12 1394 سهلان عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 149,990 2,786,565,210 Rls. 92,994 $
43 12 1394 سهلان عراق 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 22,420 2,260,420,272 Rls. 75,107 $
44 12 1394 سهلان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,980 1,960,989,660 Rls. 65,940 $
45 12 1394 سهلان عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 125,020 1,802,270,448 Rls. 60,009 $
46 12 1394 سهلان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 92,360 1,626,455,688 Rls. 55,392 $
47 12 1394 سهلان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 13,500 1,422,792,000 Rls. 47,250 $
48 12 1394 سهلان عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 21,000 1,268,484,000 Rls. 42,000 $
49 12 1394 سهلان عراق 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,157,978,400 Rls. 40,980 $
50 12 1394 سهلان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 12,590 1,131,357,450 Rls. 37,770 $
51 12 1394 سهلان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 10,000 906,360,000 Rls. 30,000 $
52 12 1394 سهلان عراق 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 4,382 859,018,797 Rls. 28,483 $
53 12 1394 سهلان عراق 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 15,000 858,300,000 Rls. 30,000 $
54 12 1394 سهلان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,034 811,684,200 Rls. 27,102 $
55 12 1394 سهلان عراق 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,712 685,368,004 Rls. 22,822 $
56 12 1394 سهلان عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 3,932 635,369,480 Rls. 22,172 $
57 12 1394 سهلان عراق 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 2,772 618,273,810 Rls. 20,790 $
58 12 1394 سهلان عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 5,040 603,832,320 Rls. 20,161 $
59 12 1394 سهلان عراق 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 3,447 568,799,178 Rls. 18,956 $
60 12 1394 سهلان عراق 34021330 پليکاتيلن گليكول اتوكسيله 11,825 523,930,260 Rls. 17,737 $
61 12 1394 سهلان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 9,184 490,982,670 Rls. 16,530 $
62 12 1394 سهلان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 22,500 471,712,500 Rls. 15,750 $
63 12 1394 سهلان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 43,790 463,029,112 Rls. 15,326 $
64 12 1394 سهلان عراق 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 5,300 453,134,100 Rls. 15,900 $
65 12 1394 سهلان عراق 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,584 419,757,735 Rls. 14,830 $
66 12 1394 سهلان عراق 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 21,311 383,047,372 Rls. 12,787 $
67 12 1394 سهلان عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,453 374,302,994 Rls. 12,636 $
68 12 1394 سهلان عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,820 349,466,723 Rls. 11,599 $
69 12 1394 سهلان عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 21,570 331,155,000 Rls. 11,000 $
70 12 1394 سهلان عراق 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,920 296,450,080 Rls. 9,928 $
71 12 1394 سهلان عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 5,658 254,519,465 Rls. 8,496 $
72 12 1394 سهلان عراق 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 21,708 200,314,485 Rls. 7,077 $
73 12 1394 سهلان عراق 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 2,948 188,811,000 Rls. 6,300 $
74 12 1394 سهلان عراق 28391920 سيليکات سديم مايع 21,600 174,668,400 Rls. 5,832 $
75 12 1394 سهلان عراق 27101910 روغن موتور 6,033 171,758,070 Rls. 5,731 $
76 12 1394 سهلان عراق 01904900 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,791 156,869,188 Rls. 5,194 $
77 12 1394 سهلان عراق 28301000 سولفور سديم 16,000 143,788,800 Rls. 4,801 $
78 12 1394 سهلان عراق 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 3,593 91,210,040 Rls. 3,020 $
79 12 1394 سهلان عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 1,200 90,606,000 Rls. 3,000 $
80 12 1394 سهلان عراق 28322090 ساير سولفيت ها بجز سولفيت سرب 8,000 83,876,800 Rls. 2,800 $
81 12 1394 سهلان عراق 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 3,251 77,954,787 Rls. 2,600 $
82 12 1394 سهلان عراق 04090000 عسل طبيعي 360 63,588,240 Rls. 2,160 $
83 12 1394 سهلان عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 772 57,948,600 Rls. 1,930 $
84 12 1394 سهلان عراق 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 490 53,596,108 Rls. 1,851 $
85 12 1394 سهلان عراق 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 674 50,439,168 Rls. 1,684 $
86 12 1394 سهلان عراق 21069040 ژل کيک 302 32,000,193 Rls. 1,087 $
87 12 1394 سهلان عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 740 28,761,903 Rls. 977 $
88 12 1394 سهلان عراق 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 50 4,460,850 Rls. 150 $
مجموع کل
2,113,405,011,868 ريال
مجموع کل
71,711,600 دلار
[1]