آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان چين 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,777,500 65,010,021,121 Rls. 2,314,881 $
2 12 1394 سهلان چين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 112,500 5,487,691,001 Rls. 185,627 $
3 12 1394 سهلان چين 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 112,500 3,749,948,298 Rls. 126,846 $
4 12 1394 سهلان چين 04090000 عسل طبيعي 23,093 3,339,685,590 Rls. 115,242 $
5 12 1394 سهلان چين 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 22,300 2,700,627,930 Rls. 90,090 $
6 12 1394 سهلان چين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 4,470 816,750,000 Rls. 27,063 $
7 12 1394 سهلان چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,400 539,056,056 Rls. 17,859 $
مجموع کل
81,643,779,996 ريال
مجموع کل
2,877,607 دلار
[1]