آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 337,000 73,686,681,000 Rls. 2,496,414 $
2 12 1394 سيرجان اردن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 270,000 60,657,823,000 Rls. 2,037,000 $
3 12 1394 سيرجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 35,000 17,351,977,500 Rls. 577,500 $
مجموع کل
151,696,481,500 ريال
مجموع کل
5,110,914 دلار
[1]