آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 366,300 88,208,391,860 Rls. 2,983,593 $
2 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 177,102 85,971,055,223 Rls. 2,922,083 $
3 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 144,250 37,321,332,600 Rls. 1,242,235 $
4 12 1394 سيرجان امارات متحده عربي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 10,000 2,776,468,000 Rls. 92,000 $
مجموع کل
214,277,247,683 ريال
مجموع کل
7,239,911 دلار
[1]