آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان تركمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,000 70,087,680,000 Rls. 2,340,078 $
2 12 1394 سيرجان تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,470,750 36,849,871,914 Rls. 1,258,587 $
مجموع کل
106,937,551,914 ريال
مجموع کل
3,598,665 دلار
[1]