آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان ترکيه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 216,000 48,449,394,000 Rls. 1,605,000 $
2 12 1394 سيرجان ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,000 15,073,718,400 Rls. 499,800 $
3 12 1394 سيرجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 4,965,840,000 Rls. 165,000 $
مجموع کل
68,488,952,400 ريال
مجموع کل
2,269,800 دلار
[1]