آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 119,000 31,785,468,200 Rls. 1,096,400 $
2 12 1394 سيرجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 50,500 24,517,094,250 Rls. 833,250 $
3 12 1394 سيرجان لبنان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 30,000 8,282,925,600 Rls. 276,000 $
مجموع کل
64,585,488,050 ريال
مجموع کل
2,205,650 دلار
[1]