آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 430,570 211,144,239,900 Rls. 7,104,457 $
2 12 1394 سيرجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 495,140 123,675,013,681 Rls. 4,216,231 $
3 12 1394 سيرجان هند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 97,250 24,309,561,100 Rls. 819,650 $
4 12 1394 سيرجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 11,620 2,562,557,850 Rls. 87,150 $
مجموع کل
361,691,372,531 ريال
مجموع کل
12,227,488 دلار
[1]