آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان ويتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,522,000 603,522,361,200 Rls. 20,149,018 $
2 12 1394 سيرجان ويتنام 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 700,000 170,360,415,000 Rls. 5,675,000 $
3 12 1394 سيرجان ويتنام 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 45,100 10,285,003,200 Rls. 340,800 $
4 12 1394 سيرجان ويتنام 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,700 800,353,000 Rls. 26,500 $
مجموع کل
784,968,132,400 ريال
مجموع کل
26,191,318 دلار
[1]