آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شلمچه عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 14,398,623 1,387,511,341,642 Rls. 48,269,814 $
2 12 1394 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 694,801,944 816,233,005,991 Rls. 27,800,990 $
3 12 1394 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 53,649,773 643,920,045,765 Rls. 21,627,222 $
4 12 1394 شلمچه عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 20,334,378 531,135,584,822 Rls. 17,740,121 $
5 12 1394 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 5,579,316 445,819,458,959 Rls. 14,811,230 $
6 12 1394 شلمچه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 7,574,338 441,829,976,707 Rls. 15,150,412 $
7 12 1394 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 130,256,543 323,619,056,641 Rls. 11,020,486 $
8 12 1394 شلمچه عراق 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 23,079,460 278,974,973,657 Rls. 9,524,862 $
9 12 1394 شلمچه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 191,722,182 250,326,760,988 Rls. 8,768,277 $
10 12 1394 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 6,306,186 249,276,167,151 Rls. 8,377,752 $
11 12 1394 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 1,758,685 245,904,441,142 Rls. 8,199,994 $
12 12 1394 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 20,046,339 233,345,335,473 Rls. 8,079,735 $
13 12 1394 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 17,852,320 228,148,202,412 Rls. 7,714,584 $
14 12 1394 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,316,879 191,264,531,417 Rls. 6,480,906 $
15 12 1394 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 19,729,463 188,116,913,448 Rls. 6,454,548 $
16 12 1394 شلمچه عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 11,688,313 165,778,844,055 Rls. 5,754,087 $
17 12 1394 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 9,449,947 160,587,356,168 Rls. 5,591,625 $
18 12 1394 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 12,673,232 151,229,329,685 Rls. 5,311,248 $
19 12 1394 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 30,682,639 127,965,281,965 Rls. 4,347,247 $
20 12 1394 شلمچه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 2,181,097 112,662,014,776 Rls. 3,996,683 $
21 12 1394 شلمچه عراق 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 5,135,211 108,179,307,168 Rls. 3,786,759 $
22 12 1394 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,106,537 96,403,961,193 Rls. 3,315,613 $
23 12 1394 شلمچه عراق 04031090 ماست 3,101,190 84,366,076,195 Rls. 2,965,508 $
24 12 1394 شلمچه عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 879,410 79,632,223,230 Rls. 2,645,836 $
25 12 1394 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 23,141,457 76,536,069,711 Rls. 2,641,512 $
26 12 1394 شلمچه عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 943,499 75,130,920,820 Rls. 2,598,903 $
27 12 1394 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 5,918,353 74,651,076,517 Rls. 2,517,302 $
28 12 1394 شلمچه عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 3,191,988 71,228,529,660 Rls. 2,463,699 $
29 12 1394 شلمچه عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,469,491 69,077,368,471 Rls. 2,380,400 $
30 12 1394 شلمچه عراق 04071112 تخمکمرغ SPF 1,583,876 59,090,100,857 Rls. 2,025,871 $
31 12 1394 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 2,165,096 56,731,251,829 Rls. 1,933,055 $
32 12 1394 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,466,890 54,393,595,705 Rls. 1,800,826 $
33 12 1394 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 580,500 52,123,294,050 Rls. 1,740,696 $
34 12 1394 شلمچه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,232,511 48,662,981,616 Rls. 1,707,193 $
35 12 1394 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 4,362,762 48,113,903,157 Rls. 1,633,108 $
36 12 1394 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 843,563 44,918,603,475 Rls. 1,524,610 $
37 12 1394 شلمچه عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 517,214 43,854,544,344 Rls. 1,549,532 $
38 12 1394 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,285,880 42,780,718,752 Rls. 1,458,758 $
39 12 1394 شلمچه عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 397,080 35,913,181,620 Rls. 1,190,226 $
40 12 1394 شلمچه عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 596,071 34,339,970,825 Rls. 1,209,327 $
41 12 1394 شلمچه عراق 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 372,325 33,841,299,036 Rls. 1,188,111 $
42 12 1394 شلمچه عراق 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 771,712 33,331,901,321 Rls. 1,166,154 $
43 12 1394 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 360,430 32,386,786,380 Rls. 1,081,313 $
44 12 1394 شلمچه عراق 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 384,048 30,379,168,464 Rls. 1,006,748 $
45 12 1394 شلمچه عراق 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 673,790 30,246,892,415 Rls. 1,010,096 $
46 12 1394 شلمچه عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,003,498 28,096,497,937 Rls. 975,544 $
47 12 1394 شلمچه عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,765,830 27,073,972,828 Rls. 910,743 $
48 12 1394 شلمچه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 278,904 26,867,515,636 Rls. 958,793 $
49 12 1394 شلمچه عراق 85393120 لامپ کم مصرفComract 38,833 25,045,459,050 Rls. 863,700 $
50 12 1394 شلمچه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 147,555 24,951,932,141 Rls. 874,736 $
51 12 1394 شلمچه عراق 08109010 انار تازه 1,282,110 24,941,298,126 Rls. 859,486 $
52 12 1394 شلمچه عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 277,101 24,419,010,563 Rls. 846,039 $
53 12 1394 شلمچه عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,322,784 24,183,663,085 Rls. 800,795 $
54 12 1394 شلمچه عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 316,280 23,653,400,581 Rls. 853,817 $
55 12 1394 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,766,273 23,588,587,390 Rls. 834,799 $
56 12 1394 شلمچه عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 270,812 23,520,396,786 Rls. 821,722 $
57 12 1394 شلمچه عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,380,651 23,315,277,553 Rls. 807,608 $
58 12 1394 شلمچه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 253,720 22,969,375,320 Rls. 761,160 $
59 12 1394 شلمچه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,212,530 20,255,026,176 Rls. 670,474 $
60 12 1394 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 5,479,267 19,699,267,597 Rls. 660,198 $
61 12 1394 شلمچه عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 429,553 19,361,719,639 Rls. 644,042 $
62 12 1394 شلمچه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 215,266 17,523,308,946 Rls. 604,913 $
63 12 1394 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 200,746 17,098,100,356 Rls. 602,241 $
64 12 1394 شلمچه عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 978,496 16,960,494,766 Rls. 561,585 $
65 12 1394 شلمچه عراق 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 1,312,518 16,459,178,010 Rls. 550,211 $
66 12 1394 شلمچه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 365,060 16,454,555,913 Rls. 576,994 $
67 12 1394 شلمچه عراق 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 102,208 16,453,305,600 Rls. 571,494 $
68 12 1394 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 888,984 15,865,742,997 Rls. 548,526 $
69 12 1394 شلمچه عراق 23099040 خوراك آماده دام و طيور 145,131 15,297,663,128 Rls. 559,370 $
70 12 1394 شلمچه عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,426,828 15,007,650,139 Rls. 504,302 $
71 12 1394 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 2,203,211 14,927,322,744 Rls. 494,369 $
72 12 1394 شلمچه عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 4,474,883 13,965,705,893 Rls. 524,897 $
73 12 1394 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 271,320 13,864,652,464 Rls. 460,654 $
74 12 1394 شلمچه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 259,527 13,196,208,260 Rls. 451,756 $
75 12 1394 شلمچه عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 89,541 13,136,927,150 Rls. 447,418 $
76 12 1394 شلمچه عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 925,962 12,869,542,863 Rls. 431,365 $
77 12 1394 شلمچه عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 51,472 12,101,778,938 Rls. 411,727 $
78 12 1394 شلمچه عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 217,154 10,824,618,147 Rls. 362,720 $
79 12 1394 شلمچه عراق 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 609,675 10,459,818,389 Rls. 365,994 $
80 12 1394 شلمچه عراق 68109190 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده بجز براي كف 286,977 10,323,239,444 Rls. 342,908 $
81 12 1394 شلمچه عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 113,142 10,213,449,912 Rls. 339,419 $
82 12 1394 شلمچه عراق 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 96,470 10,123,888,808 Rls. 337,339 $
83 12 1394 شلمچه عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 445,986 9,992,508,625 Rls. 338,954 $
84 12 1394 شلمچه عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 121,470 9,874,928,447 Rls. 337,729 $
85 12 1394 شلمچه عراق 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 500,000 9,658,560,000 Rls. 320,000 $
86 12 1394 شلمچه عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 444,118 9,553,643,769 Rls. 338,968 $
87 12 1394 شلمچه عراق 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 539,707 8,905,455,718 Rls. 314,500 $
88 12 1394 شلمچه عراق 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 468,361 8,763,468,557 Rls. 290,383 $
89 12 1394 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 830,064 8,693,715,670 Rls. 297,688 $
90 12 1394 شلمچه عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 204,460 8,030,289,176 Rls. 265,798 $
91 12 1394 شلمچه عراق 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 56,779 8,000,570,711 Rls. 266,134 $
92 12 1394 شلمچه عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 86,113 7,865,304,455 Rls. 269,336 $
93 12 1394 شلمچه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 36,578 7,781,225,632 Rls. 259,926 $
94 12 1394 شلمچه عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 428,642 7,562,632,366 Rls. 258,365 $
95 12 1394 شلمچه عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 917,949 7,317,743,705 Rls. 247,085 $
96 12 1394 شلمچه عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 151,975 7,157,865,756 Rls. 237,081 $
97 12 1394 شلمچه عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 70,000 6,295,170,000 Rls. 209,107 $
98 12 1394 شلمچه عراق 04090000 عسل طبيعي 50,047 5,649,179,095 Rls. 200,191 $
99 12 1394 شلمچه عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 44,880 5,626,863,920 Rls. 186,628 $
100 12 1394 شلمچه عراق 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 15,620 5,615,140,080 Rls. 187,440 $
مجموع کل
9,407,376,168,632 ريال
مجموع کل
321,582,154 دلار