آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 291,570,422 7,142,885,503,663 Rls. 240,270,232 $
2 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 57,669,937 731,338,873,515 Rls. 24,388,573 $
3 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 43,835,293 422,374,107,536 Rls. 14,350,606 $
4 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,000,000 318,888,892,800 Rls. 11,203,200 $
5 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 189,216,940 255,373,367,307 Rls. 8,609,993 $
6 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,626,984 246,440,666,065 Rls. 8,358,695 $
7 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 85,815,250 204,296,885,760 Rls. 6,869,029 $
8 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 27,975,757 178,356,768,453 Rls. 6,161,776 $
9 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 12,230,718 172,061,323,853 Rls. 5,728,430 $
10 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 13,164,290 158,628,214,522 Rls. 5,346,417 $
11 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,473,854 126,878,853,774 Rls. 4,309,061 $
12 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 27,000,000 112,303,800,000 Rls. 3,780,000 $
13 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 7,940,124 100,346,468,540 Rls. 3,380,960 $
14 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 4,668,738 96,996,903,367 Rls. 3,272,559 $
15 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 6,931,460 85,229,319,275 Rls. 2,889,137 $
16 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 7,981,692 73,673,999,618 Rls. 2,542,505 $
17 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,656,401 65,230,526,848 Rls. 2,171,796 $
18 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,459,014 55,826,101,052 Rls. 1,884,807 $
19 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 5,105,863 53,684,796,399 Rls. 1,839,926 $
20 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 3,979,573 50,740,712,639 Rls. 1,725,289 $
21 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 4,101,055 44,415,931,086 Rls. 1,502,868 $
22 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 4,390,448 43,403,837,338 Rls. 1,479,103 $
23 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,389,990 39,350,777,008 Rls. 1,388,406 $
24 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,511,000 30,951,281,547 Rls. 1,024,809 $
25 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,483,020 30,529,766,619 Rls. 1,037,963 $
26 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,175,501 29,074,139,637 Rls. 990,546 $
27 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 952,000 27,485,281,425 Rls. 971,040 $
28 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 182,275 27,129,453,125 Rls. 911,375 $
29 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08061000 ا نگور تازه 1,033,118 23,852,446,724 Rls. 797,093 $
30 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 2,120,548 21,883,029,786 Rls. 743,354 $
31 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 14,133,607 19,687,503,574 Rls. 660,354 $
32 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 1,192,279 16,633,173,340 Rls. 559,772 $
33 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,812,248 15,911,182,452 Rls. 539,752 $
34 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,234,510 15,856,677,646 Rls. 530,456 $
35 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,952 15,727,600,000 Rls. 558,707 $
36 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 1,476,151 13,997,362,578 Rls. 472,155 $
37 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 579,590 13,506,152,172 Rls. 449,348 $
38 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 517,350 12,869,727,819 Rls. 429,357 $
39 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 328,315 11,736,718,642 Rls. 400,544 $
40 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 3,974,202 11,175,480,000 Rls. 373,500 $
41 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 477,707 10,019,275,593 Rls. 334,951 $
42 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 7,500 9,906,172,800 Rls. 336,498 $
43 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 82,500 8,249,640,000 Rls. 276,000 $
44 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 315,360 7,619,876,947 Rls. 258,642 $
45 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 654,500 5,989,770,747 Rls. 200,762 $
46 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 40,016 5,765,332,080 Rls. 200,080 $
47 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08094000 آلو و گوجه , تازه 296,423 5,512,362,561 Rls. 185,749 $
48 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 299,000 4,224,007,500 Rls. 149,420 $
49 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 25,920 3,911,457,600 Rls. 129,600 $
50 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 57,975 3,515,102,909 Rls. 116,465 $
51 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 273,645 3,363,541,876 Rls. 111,480 $
52 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 68,110 2,988,610,240 Rls. 100,055 $
53 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,310 2,710,189,440 Rls. 90,864 $
54 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 26,680 2,406,101,250 Rls. 80,040 $
55 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 04031090 ماست 86,048 2,355,286,849 Rls. 81,682 $
56 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 3,075 2,241,067,625 Rls. 75,875 $
57 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 177,504 2,237,209,660 Rls. 74,552 $
58 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 14,016 2,133,928,802 Rls. 73,448 $
59 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 170,000 2,078,719,200 Rls. 69,360 $
60 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 35,240 1,941,089,241 Rls. 65,109 $
61 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,780 1,907,102,400 Rls. 63,300 $
62 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 269,650 1,808,497,680 Rls. 60,405 $
63 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 80,184 1,489,121,140 Rls. 49,717 $
64 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,384,383,000 Rls. 46,200 $
65 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 26,000 1,324,177,600 Rls. 44,200 $
66 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 19,400 1,295,210,960 Rls. 43,243 $
67 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 2,800 1,217,381,760 Rls. 40,320 $
68 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,205 1,100,291,082 Rls. 36,454 $
69 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 80,250 956,362,480 Rls. 32,100 $
70 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 2,450 906,060,000 Rls. 30,000 $
71 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 13,000 900,468,400 Rls. 29,900 $
72 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 2,595 839,535,653 Rls. 28,028 $
73 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 8,900 802,410,000 Rls. 26,700 $
74 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 37,850 682,247,913 Rls. 22,642 $
75 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,368 669,812,716 Rls. 23,116 $
76 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 81,750 657,089,271 Rls. 21,762 $
77 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 40,466 644,971,555 Rls. 22,072 $
78 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08107000 خرمالوها 33,822 628,361,330 Rls. 20,970 $
79 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 12,199 626,329,076 Rls. 20,738 $
80 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 35,300 610,700,587 Rls. 20,291 $
81 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 46,800 563,565,600 Rls. 18,720 $
82 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 3,100 437,002,600 Rls. 15,524 $
83 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 17,800 424,573,470 Rls. 15,080 $
84 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 40 380,318,400 Rls. 12,600 $
85 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 3,021 324,922,557 Rls. 11,168 $
86 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,988 256,197,760 Rls. 8,480 $
87 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 30,390 233,465,505 Rls. 7,735 $
88 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 7,500 225,810,000 Rls. 7,800 $
89 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 3,840 223,695,360 Rls. 7,680 $
90 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,200 221,832,464 Rls. 7,363 $
91 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,344 207,406,380 Rls. 7,328 $
92 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,700 204,788,800 Rls. 6,800 $
93 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,274 204,366,654 Rls. 6,822 $
94 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 27,640 200,509,956 Rls. 6,682 $
95 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 2,000 179,736,000 Rls. 6,000 $
96 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 588 153,156,360 Rls. 5,124 $
97 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,858 146,303,528 Rls. 4,858 $
98 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 1,400 125,798,400 Rls. 4,200 $
99 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,158 114,366,000 Rls. 4,044 $
100 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 750 113,257,500 Rls. 3,750 $
مجموع کل
11,231,293,938,320 ريال
مجموع کل
378,764,043 دلار