آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 53,000,000 651,780,750,000 Rls. 21,580,715 $
2 12 1394 شهيد باهنر تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,000,000 106,444,800,000 Rls. 3,600,000 $
مجموع کل
758,225,550,000 ريال
مجموع کل
25,180,715 دلار
[1]