آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر ترکيه 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 30,615,000 376,109,193,720 Rls. 12,483,709 $
مجموع کل
376,109,193,720 ريال
مجموع کل
12,483,709 دلار
[1]