آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانكا) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر سري لانكا 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 17,500,000 209,391,583,924 Rls. 7,040,704 $
2 12 1394 شهيد باهنر سري لانكا 27132000 قيرنفت 499,125 4,995,886,617 Rls. 169,703 $
مجموع کل
214,387,470,541 ريال
مجموع کل
7,210,407 دلار
[1]