آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر سومالي 27132000 قيرنفت 5,000,844 58,421,102,500 Rls. 2,067,491 $
2 12 1394 شهيد باهنر سومالي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,925,308 6,516,021,250 Rls. 230,598 $
مجموع کل
64,937,123,750 ريال
مجموع کل
2,298,090 دلار
[1]