آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,300,000 575,384,124,000 Rls. 19,628,000 $
2 12 1394 شهيدرجايي اردن 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 17,700,000 260,819,100,000 Rls. 8,850,000 $
3 12 1394 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 283,528 49,974,953,300 Rls. 1,701,173 $
4 12 1394 شهيدرجايي اردن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 75,000 16,309,260,000 Rls. 540,000 $
5 12 1394 شهيدرجايي اردن 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 52,800 10,988,460,018 Rls. 373,262 $
6 12 1394 شهيدرجايي اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,000 10,791,720,000 Rls. 360,000 $
7 12 1394 شهيدرجايي اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 92,000 9,660,150,500 Rls. 322,000 $
8 12 1394 شهيدرجايي اردن 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 26,000,000 9,420,216,000 Rls. 312,000 $
9 12 1394 شهيدرجايي اردن 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 16,050 8,009,498,550 Rls. 267,429 $
10 12 1394 شهيدرجايي اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,980 6,415,676,520 Rls. 214,170 $
11 12 1394 شهيدرجايي اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 101,620 5,936,636,320 Rls. 205,440 $
12 12 1394 شهيدرجايي اردن 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 8,620 3,545,166,907 Rls. 117,760 $
13 12 1394 شهيدرجايي اردن 54050000 تک رشته ها، 67دسي تكس يابيشتر ،نوارها واشکال همانند,ا زمواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتراز5ميلي متر (مثلاً كاه مصنوعي) 18,680 2,974,323,000 Rls. 102,740 $
14 12 1394 شهيدرجايي اردن 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 18,620 2,551,945,220 Rls. 85,652 $
15 12 1394 شهيدرجايي اردن 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 2,323,860,000 Rls. 77,000 $
16 12 1394 شهيدرجايي اردن 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 40,920 1,973,916,912 Rls. 65,472 $
17 12 1394 شهيدرجايي اردن 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 30,900 1,795,779,800 Rls. 61,800 $
18 12 1394 شهيدرجايي اردن 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 12,270 1,084,350,270 Rls. 36,810 $
19 12 1394 شهيدرجايي اردن 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 46,500 955,533,240 Rls. 33,451 $
20 12 1394 شهيدرجايي اردن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 36,390 942,762,628 Rls. 31,747 $
21 12 1394 شهيدرجايي اردن 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 2,421 670,334,227 Rls. 22,273 $
22 12 1394 شهيدرجايي اردن 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 5 561,180,928 Rls. 18,592 $
23 12 1394 شهيدرجايي اردن 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 4,000 362,208,000 Rls. 12,000 $
24 12 1394 شهيدرجايي اردن 84137010 پمپ کولر آبي 2,800 331,069,600 Rls. 11,200 $
25 12 1394 شهيدرجايي اردن 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 4,100 309,478,250 Rls. 10,250 $
26 12 1394 شهيدرجايي اردن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 11,978 305,828,600 Rls. 10,780 $
27 12 1394 شهيدرجايي اردن 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 48,500 284,597,040 Rls. 9,420 $
28 12 1394 شهيدرجايي اردن 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 60 54,331,200 Rls. 1,800 $
29 12 1394 شهيدرجايي اردن 13019040 كتيرا 60 54,331,200 Rls. 1,800 $
مجموع کل
984,790,792,231 ريال
مجموع کل
33,484,021 دلار
[1]