آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 2,969,313 17,885,481,726 Rls. 605,550 $
2 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 03061700 ساير انواع ميگو. 87,456 10,477,928,448 Rls. 349,836 $
3 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 183,728 9,576,637,361 Rls. 328,529 $
4 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 75,477 4,079,349,832 Rls. 135,858 $
5 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 36,000 1,376,434,800 Rls. 46,800 $
6 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 30051040 چسب ضد حساسيت 4,605 1,146,491,798 Rls. 38,074 $
7 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 704,620,800 Rls. 23,400 $
8 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 25,260 495,886,638 Rls. 16,419 $
9 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 570 8,564,832 Rls. 288 $
مجموع کل
45,751,396,235 ريال
مجموع کل
1,544,754 دلار
[1]