آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي برزيل 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 498,680 39,573,270,324 Rls. 1,314,829 $
2 12 1394 شهيدرجايي برزيل 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 356,580 23,576,372,512 Rls. 784,479 $
3 12 1394 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 396,492 14,962,689,397 Rls. 507,925 $
4 12 1394 شهيدرجايي برزيل 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 63,414 2,849,414,720 Rls. 95,120 $
5 12 1394 شهيدرجايي برزيل 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 133,010 2,123,597,820 Rls. 72,288 $
6 12 1394 شهيدرجايي برزيل 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 46,440 2,086,665,300 Rls. 69,660 $
7 12 1394 شهيدرجايي برزيل 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 51,971 1,882,425,160 Rls. 62,365 $
8 12 1394 شهيدرجايي برزيل 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 18,800 1,768,411,520 Rls. 58,720 $
9 12 1394 شهيدرجايي برزيل 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,370 1,685,829,210 Rls. 58,110 $
10 12 1394 شهيدرجايي برزيل 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 21,960 1,173,956,520 Rls. 41,987 $
11 12 1394 شهيدرجايي برزيل 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 15,084 682,830,054 Rls. 22,626 $
12 12 1394 شهيدرجايي برزيل 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 14,742 667,657,809 Rls. 22,113 $
13 12 1394 شهيدرجايي برزيل 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 44,510 519,919,400 Rls. 17,225 $
مجموع کل
93,553,039,746 ريال
مجموع کل
3,127,447 دلار
[1]