آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 720,000 29,422,462,684 Rls. 974,764 $
2 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 504,000 19,279,547,056 Rls. 638,734 $
3 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 195,000 3,533,634,000 Rls. 117,000 $
4 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,401,930,000 Rls. 118,000 $
5 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 4,930 970,415,600 Rls. 32,150 $
6 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 48,000 742,809,600 Rls. 24,801 $
7 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,150 665,469,000 Rls. 22,050 $
8 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,150 659,074,500 Rls. 22,050 $
9 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 62,870 544,271,798 Rls. 18,589 $
10 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 381,990,000 Rls. 12,750 $
11 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 35,740 336,782,502 Rls. 11,151 $
12 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 20,000 319,826,250 Rls. 11,250 $
13 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 72,220 310,902,651 Rls. 10,481 $
14 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 2,760 243,754,920 Rls. 8,280 $
15 12 1394 شهيدرجايي بلژيك 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 350 40,416,376 Rls. 1,339 $
مجموع کل
60,853,286,937 ريال
مجموع کل
2,023,389 دلار
[1]