آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 79,417,648 59,072,747,760 Rls. 1,985,441 $
2 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 9,040,724 43,449,299,313 Rls. 1,491,719 $
3 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 106,587 3,640,886,880 Rls. 120,985 $
4 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 68,100 899,035,425 Rls. 29,923 $
مجموع کل
107,061,969,378 ريال
مجموع کل
3,628,068 دلار
[1]