آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 7,012,241 374,282,241,284 Rls. 12,617,187 $
2 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 2,967,639 181,057,881,408 Rls. 6,222,494 $
3 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 497,228 31,429,416,507 Rls. 1,049,151 $
4 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 492,735 21,565,441,744 Rls. 714,466 $
5 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,651 15,250,374,968 Rls. 517,879 $
6 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 111,880 12,690,201,120 Rls. 427,414 $
7 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 264,000 12,686,181,774 Rls. 438,855 $
8 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 829,812 9,063,532,718 Rls. 307,333 $
9 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 151,370 8,214,479,064 Rls. 272,466 $
10 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 270,846 5,910,578,472 Rls. 201,874 $
11 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 382,340 5,590,988,180 Rls. 187,343 $
12 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 1,876,695 5,028,254,276 Rls. 168,902 $
13 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 540,818 4,995,362,559 Rls. 168,738 $
14 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 601,980 4,471,828,600 Rls. 150,490 $
15 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 08109010 انار تازه 166,645 4,097,801,046 Rls. 136,646 $
16 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 03061700 ساير انواع ميگو. 21,996 2,849,165,298 Rls. 96,782 $
17 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 79031000 گرد روي 43,600 1,934,355,856 Rls. 64,528 $
18 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,628 1,837,076,000 Rls. 61,000 $
19 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 15,000 1,502,602,500 Rls. 52,500 $
20 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 93,040 1,403,659,200 Rls. 46,820 $
21 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 24,300 1,319,154,660 Rls. 43,740 $
22 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 69,960 996,895,020 Rls. 34,980 $
23 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,000 899,100,000 Rls. 30,000 $
24 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 15,000 750,694,500 Rls. 25,500 $
25 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,014 675,444,356 Rls. 23,415 $
26 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 20,160 533,086,530 Rls. 17,943 $
27 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 2,080 526,230,000 Rls. 18,000 $
28 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 22,890 482,372,415 Rls. 16,023 $
29 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 550 379,360,800 Rls. 13,104 $
30 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 4,800 244,666,800 Rls. 8,400 $
31 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 5,725 237,680,550 Rls. 8,130 $
32 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 2,480 171,936,492 Rls. 5,691 $
33 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,755 147,203,784 Rls. 4,914 $
34 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,446 127,313,000 Rls. 4,250 $
35 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 2,000 110,485,284 Rls. 3,657 $
36 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39072010 پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي . 3,000 104,106,870 Rls. 3,483 $
37 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 103,470,500 Rls. 3,500 $
38 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 3,680 102,742,932 Rls. 3,404 $
39 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 2,480 79,200,030 Rls. 2,730 $
40 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 25301010 پرليت 19,980 62,172,860 Rls. 2,060 $
41 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 1,500 56,791,000 Rls. 1,900 $
42 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 600 42,643,500 Rls. 1,500 $
43 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 600 42,643,500 Rls. 1,500 $
44 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 25202000 ک گچ 46,000 38,871,840 Rls. 1,288 $
45 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 360 38,822,976 Rls. 1,296 $
46 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 300 17,973,600 Rls. 600 $
47 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 38 645,920 Rls. 22 $
48 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 9 411,040 Rls. 14 $
49 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 9 381,680 Rls. 13 $
50 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 19 205,520 Rls. 7 $
مجموع کل
714,154,130,533 ريال
مجموع کل
24,183,932 دلار
[1]