آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 195,263,173 1,896,006,945,456 Rls. 64,179,903 $
2 12 1394 شهيدرجايي عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 5,782,936 954,283,052,954 Rls. 32,364,965 $
3 12 1394 شهيدرجايي عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,940,394 107,795,941,155 Rls. 3,808,371 $
4 12 1394 شهيدرجايي عمان 27101210 بنزين 6,802,384 99,189,718,930 Rls. 3,496,289 $
5 12 1394 شهيدرجايي عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 430,433 76,488,830,294 Rls. 2,582,361 $
6 12 1394 شهيدرجايي عمان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 350,000 31,475,850,000 Rls. 1,050,000 $
7 12 1394 شهيدرجايي عمان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,103,768 25,679,213,158 Rls. 850,877 $
8 12 1394 شهيدرجايي عمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 328,460 12,957,798,225 Rls. 432,573 $
9 12 1394 شهيدرجايي عمان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 779,853 11,914,647,825 Rls. 397,725 $
10 12 1394 شهيدرجايي عمان 28362000 کربنات دي سديم 1,495,790 11,689,854,698 Rls. 388,906 $
11 12 1394 شهيدرجايي عمان 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 1,941,349 8,211,289,268 Rls. 271,789 $
12 12 1394 شهيدرجايي عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 1,188,170 6,452,255,472 Rls. 213,870 $
13 12 1394 شهيدرجايي عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,008,302 5,600,005,759 Rls. 185,932 $
14 12 1394 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 560,410 5,342,842,299 Rls. 178,859 $
15 12 1394 شهيدرجايي عمان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 843,268 5,086,151,128 Rls. 168,654 $
16 12 1394 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 177,090 4,520,060,985 Rls. 155,445 $
17 12 1394 شهيدرجايي عمان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 50,204 4,487,804,988 Rls. 150,612 $
18 12 1394 شهيدرجايي عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 88,760 4,306,914,385 Rls. 152,238 $
19 12 1394 شهيدرجايي عمان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 499,000 3,885,713,000 Rls. 129,740 $
20 12 1394 شهيدرجايي عمان 87112099 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 20,240 3,504,969,000 Rls. 117,000 $
21 12 1394 شهيدرجايي عمان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 25,860 3,098,441,760 Rls. 103,450 $
22 12 1394 شهيدرجايي عمان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 51,449 3,059,790,170 Rls. 105,470 $
23 12 1394 شهيدرجايي عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 34,440 3,057,543,240 Rls. 103,320 $
24 12 1394 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 42,067 2,983,367,312 Rls. 101,650 $
25 12 1394 شهيدرجايي عمان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 128,960 2,909,670,612 Rls. 96,556 $
26 12 1394 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 2,899,392,000 Rls. 96,000 $
27 12 1394 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 163,821 2,572,499,450 Rls. 86,385 $
28 12 1394 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 460,000 2,285,712,000 Rls. 75,900 $
29 12 1394 شهيدرجايي عمان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 82,806 2,178,121,201 Rls. 74,525 $
30 12 1394 شهيدرجايي عمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 11,365 2,139,432,270 Rls. 73,754 $
31 12 1394 شهيدرجايي عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 53,918 1,953,517,293 Rls. 64,701 $
32 12 1394 شهيدرجايي عمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 12,950 1,695,551,270 Rls. 56,957 $
33 12 1394 شهيدرجايي عمان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 24,050 1,593,541,380 Rls. 54,508 $
34 12 1394 شهيدرجايي عمان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 25,870 1,557,712,000 Rls. 52,000 $
35 12 1394 شهيدرجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 186,786 1,527,677,358 Rls. 50,829 $
36 12 1394 شهيدرجايي عمان 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 14,500 1,520,267,000 Rls. 50,750 $
37 12 1394 شهيدرجايي عمان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 291,040 1,359,540,000 Rls. 45,000 $
38 12 1394 شهيدرجايي عمان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 22,000 1,326,066,000 Rls. 44,000 $
39 12 1394 شهيدرجايي عمان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 241,990 1,267,728,000 Rls. 42,000 $
40 12 1394 شهيدرجايي عمان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 2,620 1,163,940,150 Rls. 38,550 $
41 12 1394 شهيدرجايي عمان 20029010 رب گوجه فرنگي 14,688 1,039,513,972 Rls. 34,517 $
42 12 1394 شهيدرجايي عمان 28365000 کربنات کلسيم 432,940 1,006,241,670 Rls. 34,604 $
43 12 1394 شهيدرجايي عمان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 4,740 987,399,060 Rls. 32,717 $
44 12 1394 شهيدرجايي عمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,715 844,797,141 Rls. 29,407 $
45 12 1394 شهيدرجايي عمان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 23,850 803,962,500 Rls. 27,500 $
46 12 1394 شهيدرجايي عمان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 5,725 742,424,103 Rls. 24,617 $
47 12 1394 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,500 691,407,750 Rls. 23,650 $
48 12 1394 شهيدرجايي عمان 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 2,036 644,137,500 Rls. 22,250 $
49 12 1394 شهيدرجايي عمان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 230,080 593,337,414 Rls. 19,658 $
50 12 1394 شهيدرجايي عمان 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 2,300 573,477,000 Rls. 19,000 $
51 12 1394 شهيدرجايي عمان 70193910 پشم شيشه 14,200 528,167,500 Rls. 17,500 $
52 12 1394 شهيدرجايي عمان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 21,192 495,714,726 Rls. 16,952 $
53 12 1394 شهيدرجايي عمان 04090000 عسل طبيعي 3,417 488,801,850 Rls. 17,085 $
54 12 1394 شهيدرجايي عمان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 24,600 482,929,980 Rls. 15,990 $
55 12 1394 شهيدرجايي عمان 25061010 شن وماسه (به غيرا زطبيعي)دا را ي 95 درصدوزني يا بيشتر سيليس و6%درصد ياکمتر ا کسيدآهن 2,000,000 457,760,000 Rls. 16,000 $
56 12 1394 شهيدرجايي عمان 68062010 رسهاي منبسط شده 115,000 447,842,200 Rls. 14,950 $
57 12 1394 شهيدرجايي عمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,000 403,498,720 Rls. 13,360 $
58 12 1394 شهيدرجايي عمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,335 390,100,243 Rls. 12,928 $
59 12 1394 شهيدرجايي عمان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 4,161 349,436,619 Rls. 12,442 $
60 12 1394 شهيدرجايي عمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 46,020 343,376,416 Rls. 11,445 $
61 12 1394 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,019 338,172,436 Rls. 11,577 $
62 12 1394 شهيدرجايي عمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,250 314,921,250 Rls. 11,213 $
63 12 1394 شهيدرجايي عمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 3,600 284,888,284 Rls. 9,430 $
64 12 1394 شهيدرجايي عمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 3,790 258,980,000 Rls. 9,165 $
65 12 1394 شهيدرجايي عمان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 2,160 240,896,000 Rls. 8,000 $
66 12 1394 شهيدرجايي عمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,100 211,141,800 Rls. 7,380 $
67 12 1394 شهيدرجايي عمان 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 480 202,065,300 Rls. 6,700 $
68 12 1394 شهيدرجايي عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 62,020 195,614,235 Rls. 6,623 $
69 12 1394 شهيدرجايي عمان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,120 194,549,360 Rls. 6,460 $
70 12 1394 شهيدرجايي عمان 28321020 متابي سولفيت 10,500 172,085,130 Rls. 6,090 $
71 12 1394 شهيدرجايي عمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,550 172,043,100 Rls. 5,700 $
72 12 1394 شهيدرجايي عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,720 166,813,250 Rls. 5,750 $
73 12 1394 شهيدرجايي عمان 27101920 گريس 14,400 155,240,640 Rls. 5,472 $
74 12 1394 شهيدرجايي عمان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 2,500 151,010,000 Rls. 5,000 $
75 12 1394 شهيدرجايي عمان 08071100 هندوا نه , تازه 19,000 124,814,800 Rls. 4,180 $
76 12 1394 شهيدرجايي عمان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 48,971 119,977,397 Rls. 4,006 $
77 12 1394 شهيدرجايي عمان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 6,000 119,820,000 Rls. 4,000 $
78 12 1394 شهيدرجايي عمان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 1,800 108,727,200 Rls. 3,600 $
79 12 1394 شهيدرجايي عمان 25081000 بنتونيت 23,650 64,442,196 Rls. 2,133 $
80 12 1394 شهيدرجايي عمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 4,960 60,358,000 Rls. 2,000 $
81 12 1394 شهيدرجايي عمان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 11,900 51,943,200 Rls. 1,725 $
82 12 1394 شهيدرجايي عمان 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 11,772 46,173,870 Rls. 1,530 $
83 12 1394 شهيدرجايي عمان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 380 28,701,400 Rls. 950 $
84 12 1394 شهيدرجايي عمان 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 19,800 23,901,768 Rls. 792 $
85 12 1394 شهيدرجايي عمان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 240 20,887,920 Rls. 720 $
86 12 1394 شهيدرجايي عمان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 80 17,973,600 Rls. 600 $
87 12 1394 شهيدرجايي عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 150 14,784,000 Rls. 500 $
88 12 1394 شهيدرجايي عمان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 300 13,996,500 Rls. 498 $
89 12 1394 شهيدرجايي عمان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 1,260 7,398,720 Rls. 252 $
90 12 1394 شهيدرجايي عمان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 84 5,598,600 Rls. 199 $
91 12 1394 شهيدرجايي عمان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 100 4,523,850 Rls. 150 $
مجموع کل
3,337,236,139,615 ريال
مجموع کل
113,241,381 دلار
[1]