آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 827,818 22,722,803,076 Rls. 756,207 $
2 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 339,375 20,997,396,517 Rls. 707,682 $
3 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 81,500 8,563,999,500 Rls. 285,250 $
4 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 11,628 5,124,096,190 Rls. 170,386 $
5 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,800 4,552,934,400 Rls. 151,200 $
6 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 42,000 1,257,984,000 Rls. 42,001 $
7 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,270 266,770,944 Rls. 8,864 $
8 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 14,156 239,600,000 Rls. 8,000 $
مجموع کل
63,725,584,627 ريال
مجموع کل
2,129,590 دلار
[1]