آمار کل " صادرات به" کشور (كامرون) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي كامرون 27132000 قيرنفت 4,090,327 42,700,641,589 Rls. 1,414,637 $
2 12 1394 شهيدرجايي كامرون 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 255,840 6,676,593,444 Rls. 230,256 $
3 12 1394 شهيدرجايي كامرون 27101910 روغن موتور 139,734 2,496,609,968 Rls. 86,272 $
4 12 1394 شهيدرجايي كامرون 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 9,095 343,483,464 Rls. 11,961 $
5 12 1394 شهيدرجايي كامرون 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 4,782 313,431,600 Rls. 11,210 $
6 12 1394 شهيدرجايي كامرون 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 8,990 225,078,000 Rls. 8,050 $
7 12 1394 شهيدرجايي كامرون 27101950 روغن صنعتي 4,802 88,109,175 Rls. 3,025 $
8 12 1394 شهيدرجايي كامرون 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,360 83,361,474 Rls. 2,862 $
9 12 1394 شهيدرجايي كامرون 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 1,310 67,219,768 Rls. 2,227 $
10 12 1394 شهيدرجايي كامرون 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,205 61,816,832 Rls. 2,048 $
11 12 1394 شهيدرجايي كامرون 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 146 12,552,638 Rls. 439 $
مجموع کل
53,068,897,952 ريال
مجموع کل
1,772,987 دلار
[1]