آمار کل " صادرات به" کشور (مكزيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي مكزيك 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,000 12,696,330,000 Rls. 422,000 $
2 12 1394 شهيدرجايي مكزيك 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 49,000 12,544,680,000 Rls. 417,000 $
3 12 1394 شهيدرجايي مكزيك 03061700 ساير انواع ميگو. 72,348 11,913,079,530 Rls. 397,914 $
4 12 1394 شهيدرجايي مكزيك 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 196,875 1,576,450,738 Rls. 52,988 $
5 12 1394 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 101,440 965,206,247 Rls. 32,083 $
6 12 1394 شهيدرجايي مكزيك 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,920 695,439,360 Rls. 23,040 $
7 12 1394 شهيدرجايي مكزيك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 7,111 257,798,996 Rls. 8,533 $
مجموع کل
40,648,984,871 ريال
مجموع کل
1,353,558 دلار
[1]