آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 5,098,730 273,216,111,562 Rls. 9,199,348 $
2 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 5,165,644 105,987,227,189 Rls. 3,634,248 $
3 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 3,103,670 92,323,886,004 Rls. 3,097,442 $
4 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 742,140 49,229,569,620 Rls. 1,632,708 $
5 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 46,999,173 48,940,655,319 Rls. 1,633,221 $
6 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 27101920 گريس 4,266,418 47,960,282,751 Rls. 1,646,313 $
7 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 43,953,809 44,600,589,390 Rls. 1,538,383 $
8 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,383,800 41,644,325,360 Rls. 1,383,801 $
9 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 3,295,486 40,226,466,040 Rls. 1,343,136 $
10 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 29051610 دوا تيل هگزا نول 1,080,900 38,466,460,872 Rls. 1,274,682 $
11 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 468,160 34,901,295,408 Rls. 1,179,117 $
12 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 477,433 25,111,383,726 Rls. 836,914 $
13 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 350,900 21,768,983,117 Rls. 734,930 $
14 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 529,600 14,951,862,975 Rls. 510,319 $
15 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 630,000 14,695,559,200 Rls. 501,126 $
16 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 29291000 ايزوسياناتکها 280,000 14,204,030,720 Rls. 490,346 $
17 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 405,000 13,459,446,000 Rls. 445,500 $
18 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 200,256 12,235,315,664 Rls. 414,259 $
19 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 94,194 12,135,671,249 Rls. 403,458 $
20 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 247,500 10,384,850,190 Rls. 346,566 $
21 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 128,904 9,696,095,300 Rls. 322,260 $
22 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 1,740,000 8,619,365,700 Rls. 287,106 $
23 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 28,800 6,697,595,520 Rls. 221,760 $
24 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 120,000 6,622,990,000 Rls. 222,000 $
25 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 199,150 6,529,052,530 Rls. 219,011 $
26 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 416,740 5,664,624,246 Rls. 187,533 $
27 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 42,600 5,133,811,200 Rls. 170,400 $
28 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 23,803 4,697,660,222 Rls. 156,813 $
29 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 29221310 تري اتانول آمين 110,400 4,642,776,320 Rls. 154,563 $
30 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 40,000 4,612,608,000 Rls. 154,005 $
31 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 577,704 3,867,997,196 Rls. 130,359 $
32 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 102,711 3,756,993,824 Rls. 125,307 $
33 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 107,000 3,519,543,800 Rls. 117,400 $
34 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,500 2,996,000,000 Rls. 100,000 $
35 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 27101950 روغن صنعتي 77,520 2,847,150,270 Rls. 94,574 $
36 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 73151900 ا جزا ءوقطعات زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 31,340 2,768,051,536 Rls. 92,419 $
37 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 28362000 کربنات دي سديم 351,023 2,724,585,128 Rls. 91,266 $
38 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 92,400 2,586,209,472 Rls. 85,932 $
39 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 218,180 2,533,974,949 Rls. 84,091 $
40 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 60,000 2,199,101,000 Rls. 73,000 $
41 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 28301000 سولفور سديم 193,500 1,739,468,250 Rls. 58,050 $
42 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 1,110 1,601,236,000 Rls. 53,000 $
43 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 12,850 1,548,579,200 Rls. 51,400 $
44 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 42,000 1,473,045,600 Rls. 50,400 $
45 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 69,300 1,421,986,104 Rls. 49,896 $
46 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 15,947 1,393,464,807 Rls. 47,841 $
47 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 27074000 نفتالن 49,293 1,299,270,550 Rls. 44,363 $
48 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 25,840 1,284,025,776 Rls. 42,636 $
49 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 78,780 1,009,445,702 Rls. 34,089 $
50 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 18,000 993,651,630 Rls. 32,910 $
51 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 19,370 934,350,600 Rls. 31,960 $
52 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 20,125 663,003,150 Rls. 22,137 $
53 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 28,800 589,503,744 Rls. 20,736 $
54 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 18,048 483,050,577 Rls. 16,243 $
55 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 25,000 449,550,000 Rls. 15,000 $
56 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 93,927 369,130,216 Rls. 12,218 $
57 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 4,320 366,832,800 Rls. 12,960 $
58 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 29221110 منواتانول آمين 16,000 362,544,000 Rls. 12,000 $
59 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 3,000 361,536,000 Rls. 12,000 $
60 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 6,400 347,790,240 Rls. 11,520 $
61 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 61,268 316,716,822 Rls. 10,574 $
62 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 22,000 265,698,400 Rls. 8,800 $
63 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 19,800 263,680,256 Rls. 8,752 $
64 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,340 249,056,352 Rls. 8,271 $
65 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 24,020 181,254,920 Rls. 6,005 $
66 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 28421010 ---زئوليت 50,000 181,212,000 Rls. 6,000 $
67 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 18,740 137,616,240 Rls. 4,560 $
68 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 25083000 خاک رس نسوز 17,700 128,221,632 Rls. 4,248 $
69 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 24,700 88,593,960 Rls. 2,964 $
70 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,100 49,849,800 Rls. 1,650 $
71 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 28365000 کربنات کلسيم 8,400 48,933,360 Rls. 1,680 $
72 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 20,170 35,398,800 Rls. 1,200 $
73 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 74010000 ماته هاي مسي (copper mattes),مس سيماني (مس رسوب شده ). 49,630 20,895,240 Rls. 742 $
مجموع کل
1,069,818,751,297 ريال
مجموع کل
36,032,421 دلار
[1]