آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 977,604 1,318,674,867,670 Rls. 44,638,410 $
2 12 1394 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 740,796 1,284,532,132,941 Rls. 43,203,923 $
3 12 1394 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 284,108 708,925,605,223 Rls. 24,008,956 $
4 12 1394 غرب تهران آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 152,905 175,179,674,743 Rls. 5,896,187 $
5 12 1394 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 156,558 165,911,620,877 Rls. 5,605,513 $
6 12 1394 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 220,000 107,298,081,000 Rls. 3,630,000 $
7 12 1394 غرب تهران آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 213,850 51,433,234,230 Rls. 1,751,924 $
8 12 1394 غرب تهران آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 122,325 46,982,369,250 Rls. 1,566,150 $
9 12 1394 غرب تهران آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 69,957 36,005,649,792 Rls. 1,196,807 $
10 12 1394 غرب تهران آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 92,000 28,172,090,600 Rls. 935,688 $
11 12 1394 غرب تهران آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 102,669 28,042,959,174 Rls. 928,512 $
12 12 1394 غرب تهران آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 46,969 27,710,699,573 Rls. 919,126 $
13 12 1394 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 52,166 26,534,482,182 Rls. 887,134 $
14 12 1394 غرب تهران آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 217,000 25,934,642,000 Rls. 870,003 $
15 12 1394 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 62,585 19,796,529,400 Rls. 657,208 $
16 12 1394 غرب تهران آلمان 13019040 كتيرا 31,915 12,568,375,550 Rls. 425,300 $
17 12 1394 غرب تهران آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 22,000 10,932,108,000 Rls. 363,000 $
18 12 1394 غرب تهران آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 102,077 10,214,088,569 Rls. 342,336 $
19 12 1394 غرب تهران آلمان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 18,384 8,777,740,370 Rls. 299,420 $
20 12 1394 غرب تهران آلمان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 5,550 8,131,786,818 Rls. 317,710 $
21 12 1394 غرب تهران آلمان 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 18,936 7,616,076,534 Rls. 258,461 $
22 12 1394 غرب تهران آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 358,050 6,915,554,160 Rls. 238,785 $
23 12 1394 غرب تهران آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 116,248 6,488,554,537 Rls. 218,957 $
24 12 1394 غرب تهران آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 63,378 5,962,882,239 Rls. 200,346 $
25 12 1394 غرب تهران آلمان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 11,190 5,272,787,520 Rls. 180,296 $
26 12 1394 غرب تهران آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 24,480 4,896,370,977 Rls. 164,042 $
27 12 1394 غرب تهران آلمان 79031000 گرد روي 79,400 4,852,273,952 Rls. 163,802 $
28 12 1394 غرب تهران آلمان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 4,360 4,588,006,200 Rls. 159,140 $
29 12 1394 غرب تهران آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,430 4,237,276,200 Rls. 141,450 $
30 12 1394 غرب تهران آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 56,860 4,097,977,157 Rls. 143,288 $
31 12 1394 غرب تهران آلمان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 32,400 3,831,364,800 Rls. 129,600 $
32 12 1394 غرب تهران آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 54,042 3,315,202,589 Rls. 110,701 $
33 12 1394 غرب تهران آلمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 17,633 3,294,918,300 Rls. 110,889 $
34 12 1394 غرب تهران آلمان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 55,477 3,267,391,636 Rls. 111,917 $
35 12 1394 غرب تهران آلمان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 20,000 3,018,100,000 Rls. 100,000 $
36 12 1394 غرب تهران آلمان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 12,498 2,829,061,990 Rls. 94,649 $
37 12 1394 غرب تهران آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 48,078 2,827,883,440 Rls. 96,006 $
38 12 1394 غرب تهران آلمان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 23,000 2,780,892,000 Rls. 97,200 $
39 12 1394 غرب تهران آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,696,010,000 Rls. 90,000 $
40 12 1394 غرب تهران آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 24,645 2,624,957,107 Rls. 89,704 $
41 12 1394 غرب تهران آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 11,000 2,478,762,440 Rls. 84,700 $
42 12 1394 غرب تهران آلمان 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 13,740 2,348,375,688 Rls. 79,692 $
43 12 1394 غرب تهران آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 21,260 2,318,530,211 Rls. 77,898 $
44 12 1394 غرب تهران آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 21,766 2,287,110,303 Rls. 76,621 $
45 12 1394 غرب تهران آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 36,950 2,264,772,566 Rls. 75,863 $
46 12 1394 غرب تهران آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 41,830 2,239,780,422 Rls. 75,900 $
47 12 1394 غرب تهران آلمان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 11,700 2,118,846,600 Rls. 70,200 $
48 12 1394 غرب تهران آلمان 08109020 زرشك تازه 8,627 2,113,489,264 Rls. 70,018 $
49 12 1394 غرب تهران آلمان 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 300 2,063,872,817 Rls. 68,356 $
50 12 1394 غرب تهران آلمان 14049020 وسمه 19,000 1,929,231,500 Rls. 66,500 $
51 12 1394 غرب تهران آلمان 41142000 چرم و پوست ورني شده يا روکش شده چرم و پوست فلزنما 470 1,759,915,000 Rls. 58,750 $
52 12 1394 غرب تهران آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 2,500 1,650,735,000 Rls. 55,000 $
53 12 1394 غرب تهران آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 9,579 1,576,304,900 Rls. 52,992 $
54 12 1394 غرب تهران آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 12,138 1,477,497,010 Rls. 49,316 $
55 12 1394 غرب تهران آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 67,149 1,400,790,362 Rls. 46,557 $
56 12 1394 غرب تهران آلمان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 328 1,229,043,630 Rls. 43,421 $
57 12 1394 غرب تهران آلمان 06042020 ساير اجزاء نباتات بدون گل وغنچه گل وعلف ، خزه ودواله (Lichens) تازه به استثناي لاكي بامبو وبرگ هاي زنبق 10,000 1,207,320,000 Rls. 40,000 $
58 12 1394 غرب تهران آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 17,104 1,187,647,682 Rls. 40,491 $
59 12 1394 غرب تهران آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 18,535 1,159,139,633 Rls. 39,456 $
60 12 1394 غرب تهران آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,900 1,135,341,760 Rls. 39,131 $
61 12 1394 غرب تهران آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,790 1,135,100,736 Rls. 38,071 $
62 12 1394 غرب تهران آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 108,840 1,119,347,368 Rls. 37,789 $
63 12 1394 غرب تهران آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 19,276 1,058,735,840 Rls. 35,144 $
64 12 1394 غرب تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,480 1,055,506,567 Rls. 35,642 $
65 12 1394 غرب تهران آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 17,539 971,173,520 Rls. 32,420 $
66 12 1394 غرب تهران آلمان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 7,625 909,231,620 Rls. 30,500 $
67 12 1394 غرب تهران آلمان 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 80,185 807,586,513 Rls. 28,065 $
68 12 1394 غرب تهران آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 9,637 800,285,638 Rls. 27,221 $
69 12 1394 غرب تهران آلمان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 15,500 759,404,280 Rls. 25,160 $
70 12 1394 غرب تهران آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,105 715,809,285 Rls. 24,315 $
71 12 1394 غرب تهران آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 31,880 711,968,406 Rls. 23,697 $
72 12 1394 غرب تهران آلمان 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 2,600 682,115,200 Rls. 22,585 $
73 12 1394 غرب تهران آلمان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 9,100 670,158,560 Rls. 22,370 $
74 12 1394 غرب تهران آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 7,724 666,490,056 Rls. 22,296 $
75 12 1394 غرب تهران آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 8,634 660,615,480 Rls. 23,136 $
76 12 1394 غرب تهران آلمان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 3,044 649,679,940 Rls. 21,692 $
77 12 1394 غرب تهران آلمان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 3,660 645,172,500 Rls. 22,439 $
78 12 1394 غرب تهران آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 115,090 639,745,190 Rls. 21,418 $
79 12 1394 غرب تهران آلمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 43,500 626,080,400 Rls. 20,900 $
80 12 1394 غرب تهران آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 6,915 610,080,873 Rls. 20,898 $
81 12 1394 غرب تهران آلمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 4,930 593,975,800 Rls. 19,720 $
82 12 1394 غرب تهران آلمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 16,540 545,346,000 Rls. 18,159 $
83 12 1394 غرب تهران آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 4,032 518,619,368 Rls. 17,997 $
84 12 1394 غرب تهران آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,069 487,402,237 Rls. 16,489 $
85 12 1394 غرب تهران آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,176 447,872,544 Rls. 14,955 $
86 12 1394 غرب تهران آلمان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 10,430 435,712,077 Rls. 14,435 $
87 12 1394 غرب تهران آلمان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 3,991 430,654,732 Rls. 14,377 $
88 12 1394 غرب تهران آلمان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 6,880 407,831,080 Rls. 13,760 $
89 12 1394 غرب تهران آلمان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 8,300 400,777,120 Rls. 13,280 $
90 12 1394 غرب تهران آلمان 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 5,450 397,592,787 Rls. 13,449 $
91 12 1394 غرب تهران آلمان 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 5,900 362,544,000 Rls. 12,000 $
92 12 1394 غرب تهران آلمان 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 10,000 359,522,800 Rls. 11,900 $
93 12 1394 غرب تهران آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 5,972 346,117,280 Rls. 11,944 $
94 12 1394 غرب تهران آلمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,800 339,320,000 Rls. 11,500 $
95 12 1394 غرب تهران آلمان 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,897 328,416,352 Rls. 10,963 $
96 12 1394 غرب تهران آلمان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 7,235 299,702,278 Rls. 9,949 $
97 12 1394 غرب تهران آلمان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 1,650 295,911,000 Rls. 9,900 $
98 12 1394 غرب تهران آلمان 73181390 سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده 5,000 270,945,000 Rls. 9,000 $
99 12 1394 غرب تهران آلمان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 263,547,900 Rls. 9,000 $
100 12 1394 غرب تهران آلمان 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 1,516 244,330,642 Rls. 8,422 $
مجموع کل
4,246,789,215,058 ريال
مجموع کل
143,350,362 دلار