آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران اتريش 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 380,000 16,995,840,000 Rls. 570,000 $
2 12 1394 غرب تهران اتريش 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 6,611 8,176,380,100 Rls. 285,293 $
3 12 1394 غرب تهران اتريش 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 17,174 6,281,606,984 Rls. 212,579 $
4 12 1394 غرب تهران اتريش 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 10,116 3,244,457,070 Rls. 107,967 $
5 12 1394 غرب تهران اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,250 2,867,921,516 Rls. 94,958 $
6 12 1394 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 32,842 1,918,174,280 Rls. 65,748 $
7 12 1394 غرب تهران اتريش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,775 1,253,887,155 Rls. 41,590 $
8 12 1394 غرب تهران اتريش 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,200 1,094,163,350 Rls. 36,533 $
9 12 1394 غرب تهران اتريش 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 16,200 957,841,200 Rls. 32,400 $
10 12 1394 غرب تهران اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,665 818,770,650 Rls. 27,250 $
11 12 1394 غرب تهران اتريش 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,616 784,752,000 Rls. 26,729 $
12 12 1394 غرب تهران اتريش 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 4,370 262,744,760 Rls. 8,740 $
13 12 1394 غرب تهران اتريش 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 440 229,927,826 Rls. 7,613 $
14 12 1394 غرب تهران اتريش 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,170 214,058,430 Rls. 7,146 $
15 12 1394 غرب تهران اتريش 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,755 188,698,140 Rls. 6,268 $
16 12 1394 غرب تهران اتريش 20029010 رب گوجه فرنگي 3,600 183,324,600 Rls. 6,120 $
17 12 1394 غرب تهران اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,310 178,768,890 Rls. 5,958 $
18 12 1394 غرب تهران اتريش 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,490 171,192,825 Rls. 5,715 $
19 12 1394 غرب تهران اتريش 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,412 166,715,040 Rls. 5,520 $
20 12 1394 غرب تهران اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 700 162,567,000 Rls. 5,400 $
21 12 1394 غرب تهران اتريش 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 860 150,295,320 Rls. 5,160 $
22 12 1394 غرب تهران اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,653 129,083,348 Rls. 4,274 $
23 12 1394 غرب تهران اتريش 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 900 107,060,400 Rls. 3,600 $
24 12 1394 غرب تهران اتريش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8,360 81,297,840 Rls. 2,769 $
25 12 1394 غرب تهران اتريش 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 600 36,139,200 Rls. 1,200 $
26 12 1394 غرب تهران اتريش 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 139 18,302,412 Rls. 606 $
27 12 1394 غرب تهران اتريش 39012041 پلي اتيلن گريد بادي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 10,000 15,938,500 Rls. 532 $
28 12 1394 غرب تهران اتريش 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 20 14,385,600 Rls. 480 $
29 12 1394 غرب تهران اتريش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 800 10,140,480 Rls. 336 $
مجموع کل
46,714,434,916 ريال
مجموع کل
1,578,483 دلار
[1]