آمار کل " صادرات به" کشور (اوكراين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران اوكراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 22,580 41,147,783,950 Rls. 1,456,198 $
2 12 1394 غرب تهران اوكراين 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 81,919 6,921,469,475 Rls. 231,513 $
3 12 1394 غرب تهران اوكراين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 42,880 2,955,379,648 Rls. 98,624 $
4 12 1394 غرب تهران اوكراين 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,421 2,112,569,121 Rls. 70,473 $
5 12 1394 غرب تهران اوكراين 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 21,115 1,372,287,360 Rls. 47,965 $
6 12 1394 غرب تهران اوكراين 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 20,701 848,169,924 Rls. 29,203 $
7 12 1394 غرب تهران اوكراين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,839 738,018,683 Rls. 24,841 $
8 12 1394 غرب تهران اوكراين 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 1,920 737,475,000 Rls. 25,000 $
9 12 1394 غرب تهران اوكراين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 37,070 580,983,996 Rls. 19,756 $
10 12 1394 غرب تهران اوكراين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 6,350 575,348,100 Rls. 19,050 $
11 12 1394 غرب تهران اوكراين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,600 484,344,000 Rls. 16,800 $
12 12 1394 غرب تهران اوكراين 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 11,000 482,377,500 Rls. 16,500 $
13 12 1394 غرب تهران اوكراين 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 9,639 273,590,400 Rls. 9,600 $
14 12 1394 غرب تهران اوكراين 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 750 192,530,286 Rls. 6,474 $
15 12 1394 غرب تهران اوكراين 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,749 150,194,370 Rls. 5,014 $
16 12 1394 غرب تهران اوكراين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 600 61,166,700 Rls. 2,100 $
مجموع کل
59,633,688,512 ريال
مجموع کل
2,079,111 دلار
[1]