آمار کل " صادرات به" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 209,368 157,536,618,076 Rls. 5,218,073 $
2 12 1394 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,260 8,379,968,850 Rls. 277,375 $
3 12 1394 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 1,100 4,154,150,000 Rls. 137,500 $
4 12 1394 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 9,000 1,604,757,600 Rls. 54,000 $
5 12 1394 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 5,100 915,559,200 Rls. 30,600 $
6 12 1394 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 700 125,819,400 Rls. 4,200 $
مجموع کل
172,716,873,126 ريال
مجموع کل
5,721,748 دلار
[1]