آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 902,000 37,879,005,058 Rls. 1,263,604 $
2 12 1394 غرب تهران بلغارستان 79031000 گرد روي 99,200 6,178,196,862 Rls. 204,648 $
3 12 1394 غرب تهران بلغارستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 82,500 3,818,397,000 Rls. 132,000 $
4 12 1394 غرب تهران بلغارستان 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 111,500 3,292,015,361 Rls. 109,073 $
5 12 1394 غرب تهران بلغارستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 42,050 2,015,708,800 Rls. 67,280 $
6 12 1394 غرب تهران بلغارستان 27101950 روغن صنعتي 40,076 1,935,394,326 Rls. 64,122 $
7 12 1394 غرب تهران بلغارستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 1,355,760,000 Rls. 45,000 $
8 12 1394 غرب تهران بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 23,195 1,001,301,469 Rls. 33,337 $
9 12 1394 غرب تهران بلغارستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 19,600 944,437,760 Rls. 31,360 $
10 12 1394 غرب تهران بلغارستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,000 793,008,000 Rls. 27,000 $
11 12 1394 غرب تهران بلغارستان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 8,000 362,544,000 Rls. 12,000 $
12 12 1394 غرب تهران بلغارستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 21,450 337,299,200 Rls. 11,200 $
13 12 1394 غرب تهران بلغارستان 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 7,000 303,975,000 Rls. 10,500 $
14 12 1394 غرب تهران بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 43,688 217,774,137 Rls. 7,406 $
15 12 1394 غرب تهران بلغارستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 3,400 205,441,600 Rls. 6,800 $
16 12 1394 غرب تهران بلغارستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,000 149,885,000 Rls. 5,000 $
17 12 1394 غرب تهران بلغارستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 320 46,320,000 Rls. 1,600 $
18 12 1394 غرب تهران بلغارستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 190 37,311,820 Rls. 1,235 $
19 12 1394 غرب تهران بلغارستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,264 21,853,140 Rls. 758 $
20 12 1394 غرب تهران بلغارستان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 95 17,862,150 Rls. 617 $
مجموع کل
60,913,490,683 ريال
مجموع کل
2,034,540 دلار
[1]