آمار کل " صادرات به" کشور (دانمارك) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 96,125 74,357,276,124 Rls. 2,505,639 $
2 12 1394 غرب تهران دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 55,930 43,400,818,362 Rls. 1,460,407 $
3 12 1394 غرب تهران دانمارك 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 30,430 21,733,887,172 Rls. 730,721 $
4 12 1394 غرب تهران دانمارك 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 5,414 565,903,431 Rls. 19,029 $
مجموع کل
140,057,885,089 ريال
مجموع کل
4,715,796 دلار
[1]