آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران سودان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 75,433 15,575,356,433 Rls. 528,031 $
2 12 1394 غرب تهران سودان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,228 4,303,820,248 Rls. 142,454 $
3 12 1394 غرب تهران سودان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 24,100 3,996,067,900 Rls. 132,550 $
4 12 1394 غرب تهران سودان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 213,950 3,984,285,885 Rls. 134,169 $
5 12 1394 غرب تهران سودان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 14,200 3,000,289,600 Rls. 99,400 $
6 12 1394 غرب تهران سودان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 32,085 2,870,098,620 Rls. 96,255 $
7 12 1394 غرب تهران سودان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 9,495 2,068,631,500 Rls. 70,632 $
8 12 1394 غرب تهران سودان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 8,346 1,999,701,600 Rls. 66,768 $
9 12 1394 غرب تهران سودان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,759 671,479,879 Rls. 22,773 $
10 12 1394 غرب تهران سودان 28301000 سولفور سديم 60,000 543,294,000 Rls. 18,000 $
11 12 1394 غرب تهران سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,928 453,640,160 Rls. 15,856 $
12 12 1394 غرب تهران سودان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 4,669 384,605,084 Rls. 12,839 $
13 12 1394 غرب تهران سودان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 6,515 382,560,800 Rls. 13,030 $
14 12 1394 غرب تهران سودان 84137010 پمپ کولر آبي 6,260 355,192,400 Rls. 12,520 $
15 12 1394 غرب تهران سودان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 815 298,456,164 Rls. 9,882 $
16 12 1394 غرب تهران سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 3,940 294,506,576 Rls. 9,748 $
17 12 1394 غرب تهران سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 10,096 260,315,184 Rls. 8,636 $
18 12 1394 غرب تهران سودان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 2,350 211,189,800 Rls. 7,050 $
19 12 1394 غرب تهران سودان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 4,669 153,824,060 Rls. 5,135 $
20 12 1394 غرب تهران سودان 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 2,550 148,340,920 Rls. 4,910 $
21 12 1394 غرب تهران سودان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 1,780 95,521,880 Rls. 3,203 $
22 12 1394 غرب تهران سودان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 250 81,283,500 Rls. 2,700 $
مجموع کل
42,132,462,193 ريال
مجموع کل
1,416,541 دلار
[1]