آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 19,637 215,761,648,513 Rls. 7,183,818 $
2 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 334,431 125,773,814,811 Rls. 4,282,366 $
3 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 624,800 16,436,525,908 Rls. 558,058 $
4 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 204,000 14,882,310,000 Rls. 509,893 $
5 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 23,820 7,702,883,100 Rls. 261,737 $
6 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 175,980 7,670,263,756 Rls. 256,051 $
7 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,552,936,000 Rls. 184,000 $
8 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 110,000 5,120,678,640 Rls. 170,940 $
9 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,500 4,816,114,550 Rls. 160,025 $
10 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 60,777 4,537,669,707 Rls. 156,343 $
11 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 44,140 2,938,618,548 Rls. 103,976 $
12 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 480 2,733,902,400 Rls. 91,200 $
13 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,658 2,507,949,671 Rls. 85,059 $
14 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 27,390 2,433,131,280 Rls. 82,170 $
15 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 2,338,569,540 Rls. 82,260 $
16 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 8,750 1,950,135,600 Rls. 65,100 $
17 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 16,343 1,567,952,236 Rls. 52,718 $
18 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 17,540 1,408,764,900 Rls. 48,662 $
19 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 8,060 1,385,645,605 Rls. 47,763 $
20 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 9,425 1,270,451,460 Rls. 42,412 $
21 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 17,000 1,085,832,500 Rls. 42,424 $
22 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 10,500 924,840,000 Rls. 31,500 $
23 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 17,112 900,467,235 Rls. 30,801 $
24 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 600 802,170,000 Rls. 27,000 $
25 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,000 792,720,000 Rls. 27,000 $
26 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,155 590,937,396 Rls. 19,572 $
27 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 32041610 --- گرانول مستربچ 10,000 521,214,400 Rls. 17,300 $
28 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 10,000 518,256,100 Rls. 17,300 $
29 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 89,324 512,974,160 Rls. 17,380 $
30 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 19,040 431,141,760 Rls. 15,232 $
31 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 23,750 385,381,800 Rls. 12,825 $
32 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,700 378,593,250 Rls. 12,950 $
33 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 3,000 356,520,000 Rls. 12,000 $
34 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 7,450 345,691,920 Rls. 11,442 $
35 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 11,408 275,413,554 Rls. 9,126 $
36 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 18063200 شکلات ;غيره ;حاوي کاکائو ;به صورت بلوک (block) ;تخته ;ميله يا قلم ;پرنشده به وزن كمتراز2كيلوگرم 2,482 253,388,044 Rls. 8,387 $
37 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 10,950 110,682,600 Rls. 3,800 $
38 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,600 96,678,400 Rls. 3,200 $
39 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 442 93,586,500 Rls. 3,150 $
40 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 758 84,623,812 Rls. 2,801 $
41 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 1,200 55,185,840 Rls. 2,156 $
42 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 249 34,189,950 Rls. 1,181 $
43 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 400 24,510,750 Rls. 825 $
44 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 41039000 سايرپوستها که درجاي ديگرمذکور نباشد,تازه يا محفوظ شده , ا ما دباغي نشده 30 14,617,500 Rls. 500 $
45 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 178 13,565,188 Rls. 449 $
46 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 94 6,803,250 Rls. 235 $
47 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 144 4,979,400 Rls. 172 $
48 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 500 4,456,500 Rls. 150 $
49 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 22 1,592,250 Rls. 55 $
مجموع کل
438,410,980,285 ريال
مجموع کل
14,755,463 دلار
[1]