آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران كانادا 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 95,521 7,731,287,544 Rls. 262,557 $
2 12 1394 غرب تهران كانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 47,339 6,749,105,327 Rls. 224,678 $
3 12 1394 غرب تهران كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 560 6,726,136,410 Rls. 222,705 $
4 12 1394 غرب تهران كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 53,410 4,707,412,624 Rls. 159,247 $
5 12 1394 غرب تهران كانادا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 23,600 3,941,305,800 Rls. 136,550 $
6 12 1394 غرب تهران كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 61,067 3,387,206,787 Rls. 113,392 $
7 12 1394 غرب تهران كانادا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 17,700 3,183,584,400 Rls. 106,200 $
8 12 1394 غرب تهران كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 31,563 2,336,283,431 Rls. 78,511 $
9 12 1394 غرب تهران كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 24,832 1,627,080,260 Rls. 54,186 $
10 12 1394 غرب تهران كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,798 1,564,382,819 Rls. 52,039 $
11 12 1394 غرب تهران كانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 17,852 1,350,553,809 Rls. 45,137 $
12 12 1394 غرب تهران كانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 8,760 1,329,666,979 Rls. 44,561 $
13 12 1394 غرب تهران كانادا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 17,188 1,135,241,008 Rls. 38,140 $
14 12 1394 غرب تهران كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 22,244 1,054,006,329 Rls. 35,562 $
15 12 1394 غرب تهران كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 10,546 951,975,990 Rls. 31,638 $
16 12 1394 غرب تهران كانادا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 16,201 915,076,885 Rls. 31,007 $
17 12 1394 غرب تهران كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 20,815 910,974,834 Rls. 30,315 $
18 12 1394 غرب تهران كانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 15,652 850,922,208 Rls. 28,307 $
19 12 1394 غرب تهران كانادا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 7,133 752,372,441 Rls. 25,178 $
20 12 1394 غرب تهران كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,940 405,737,608 Rls. 13,544 $
21 12 1394 غرب تهران كانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 7,462 394,592,456 Rls. 13,305 $
22 12 1394 غرب تهران كانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,450 314,907,984 Rls. 10,512 $
23 12 1394 غرب تهران كانادا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 3,687 269,641,210 Rls. 9,049 $
24 12 1394 غرب تهران كانادا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 6,396 234,166,100 Rls. 7,930 $
25 12 1394 غرب تهران كانادا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,118 215,902,570 Rls. 7,267 $
26 12 1394 غرب تهران كانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 5,852 202,870,716 Rls. 6,964 $
27 12 1394 غرب تهران كانادا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,500 202,196,250 Rls. 6,750 $
28 12 1394 غرب تهران كانادا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 5,103 202,104,902 Rls. 6,818 $
29 12 1394 غرب تهران كانادا 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,965 185,831,040 Rls. 6,204 $
30 12 1394 غرب تهران كانادا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,270 158,643,450 Rls. 5,285 $
31 12 1394 غرب تهران كانادا 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 4,194 147,016,310 Rls. 4,952 $
32 12 1394 غرب تهران كانادا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,410 126,841,500 Rls. 4,230 $
33 12 1394 غرب تهران كانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 4,400 112,574,340 Rls. 3,740 $
34 12 1394 غرب تهران كانادا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,025 110,521,118 Rls. 3,694 $
35 12 1394 غرب تهران كانادا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 898 80,720,231 Rls. 2,705 $
36 12 1394 غرب تهران كانادا 07132010 ---لپه 1,570 75,322,656 Rls. 2,512 $
37 12 1394 غرب تهران كانادا 20051000 سبزيجات هموژنيزه, محفوظ شده بجز در سرکه, يادرقند غيره, يخ نزده 1,254 75,124,632 Rls. 2,508 $
38 12 1394 غرب تهران كانادا 08109020 زرشك تازه 410 70,735,905 Rls. 2,355 $
39 12 1394 غرب تهران كانادا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,000 60,210,000 Rls. 2,000 $
40 12 1394 غرب تهران كانادا 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 469 56,667,579 Rls. 1,921 $
41 12 1394 غرب تهران كانادا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,771 54,536,133 Rls. 1,811 $
42 12 1394 غرب تهران كانادا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 710 37,880,250 Rls. 1,275 $
43 12 1394 غرب تهران كانادا 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 430 35,652,000 Rls. 1,200 $
44 12 1394 غرب تهران كانادا 08094000 آلو و گوجه , تازه 208 17,112,870 Rls. 571 $
45 12 1394 غرب تهران كانادا 19054000 نان سوخاري (Rusks) ,نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه 150 14,159,520 Rls. 480 $
46 12 1394 غرب تهران كانادا 19053200 ويفل ها و ويفرها 231 12,520,570 Rls. 416 $
47 12 1394 غرب تهران كانادا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 252 10,027,296 Rls. 333 $
48 12 1394 غرب تهران كانادا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 59 7,998,495 Rls. 265 $
49 12 1394 غرب تهران كانادا 33051000 شامپوها 80 5,991,400 Rls. 200 $
50 12 1394 غرب تهران كانادا 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 100 4,793,120 Rls. 160 $
51 12 1394 غرب تهران كانادا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 4,000 59,908 Rls. 2 $
مجموع کل
55,107,636,004 ريال
مجموع کل
1,850,869 دلار
[1]