آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 170,005 238,549,037,858 Rls. 8,040,639 $
2 12 1394 غرب تهران لهستان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 41,326 4,151,053,955 Rls. 138,896 $
3 12 1394 غرب تهران لهستان 13023000 ساىر مىوه هاى خشك كرده كه درجاى دىگرى مذكور ىا مشمول نباشند 37,300 2,794,236,250 Rls. 93,250 $
4 12 1394 غرب تهران لهستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 64,600 1,876,060,400 Rls. 64,523 $
5 12 1394 غرب تهران لهستان 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 8,060 1,275,902,410 Rls. 43,805 $
6 12 1394 غرب تهران لهستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 830 1,215,900,000 Rls. 42,175 $
7 12 1394 غرب تهران لهستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 39,000 971,873,850 Rls. 33,150 $
8 12 1394 غرب تهران لهستان 20029010 رب گوجه فرنگي 19,200 969,381,000 Rls. 32,200 $
9 12 1394 غرب تهران لهستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,100 938,860,230 Rls. 31,570 $
10 12 1394 غرب تهران لهستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 898,710,000 Rls. 30,000 $
11 12 1394 غرب تهران لهستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,100 844,587,600 Rls. 28,400 $
12 12 1394 غرب تهران لهستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,550 581,022,750 Rls. 19,250 $
مجموع کل
255,066,626,303 ريال
مجموع کل
8,597,857 دلار
[1]