آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 68,650 50,091,953,147 Rls. 1,701,898 $
2 12 1394 غرب تهران يونان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 21,300 14,825,112,910 Rls. 492,560 $
3 12 1394 غرب تهران يونان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 80,500 7,224,551,400 Rls. 241,500 $
4 12 1394 غرب تهران يونان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 176,000 7,007,924,043 Rls. 232,843 $
5 12 1394 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 41,100 3,703,582,800 Rls. 123,304 $
6 12 1394 غرب تهران يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 94,700 552,608,400 Rls. 18,940 $
7 12 1394 غرب تهران يونان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 960 175,049,800 Rls. 5,800 $
8 12 1394 غرب تهران يونان 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,157 175,049,800 Rls. 5,800 $
9 12 1394 غرب تهران يونان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 700 83,608,000 Rls. 2,800 $
مجموع کل
83,839,440,300 ريال
مجموع کل
2,825,445 دلار
[1]