آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 23,267 157,319,869,206 Rls. 5,298,627 $
2 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 71081200 طلاي خام (ا زجمله طلاي آبکاري شده باپلاتين )برا ي مصارف غيرپولي. 66 51,887,883,769 Rls. 1,755,163 $
3 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 6,454 35,245,735,559 Rls. 1,184,068 $
4 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 108,834 6,228,218,405 Rls. 210,977 $
5 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 7,056 5,793,386,760 Rls. 197,467 $
6 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 5,068 5,711,800,556 Rls. 194,923 $
7 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 87 3,952,976,820 Rls. 134,854 $
8 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,770 3,850,890,780 Rls. 128,212 $
9 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 860 3,826,276,240 Rls. 128,556 $
10 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,508 2,811,714,464 Rls. 93,356 $
11 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 4,540 2,464,239,331 Rls. 82,809 $
12 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 82 2,108,727,630 Rls. 72,546 $
13 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 85369030 ترمينال ريلي 3,543 950,370,993 Rls. 31,887 $
14 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 2,180 924,047,020 Rls. 30,825 $
15 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,339 877,963,481 Rls. 30,279 $
16 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 1,462 863,705,246 Rls. 28,832 $
17 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 7,700 691,692,075 Rls. 23,100 $
18 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 623 553,375,710 Rls. 18,690 $
19 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 272 461,230,620 Rls. 15,420 $
20 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 113 413,005,824 Rls. 13,968 $
21 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,436 398,736,871 Rls. 13,308 $
22 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,730 371,493,375 Rls. 12,975 $
23 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 4 196,946,880 Rls. 6,708 $
24 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 63025100 شستنيهاي سرميز,ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 219 188,761,800 Rls. 6,561 $
25 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 1,135 167,586,913 Rls. 5,567 $
26 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 1,300 154,492,000 Rls. 5,200 $
27 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 800 91,196,800 Rls. 3,200 $
28 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 438 79,243,920 Rls. 2,628 $
29 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 520 62,840,960 Rls. 2,080 $
30 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,000 60,834,320 Rls. 2,020 $
31 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44140010 قاب چوبي صنايع دستي براي تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند شامل خراطي، معرق، مشبك، منبت، نازك كاري ، نقاشي روي چوب ، خاتم 20 47,080,404 Rls. 1,596 $
32 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 238 46,336,808 Rls. 1,564 $
33 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 5,136 43,018,331 Rls. 1,441 $
34 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70134230 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از،00005 0،ناشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 181 32,759,634 Rls. 1,086 $
35 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 250 30,678,960 Rls. 1,040 $
36 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 80 23,599,200 Rls. 800 $
37 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 84 21,149,642 Rls. 706 $
38 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 220 19,876,560 Rls. 660 $
39 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 130 19,575,400 Rls. 650 $
40 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 200 17,699,400 Rls. 600 $
41 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 13 15,693,080 Rls. 520 $
42 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 108 11,400,102 Rls. 378 $
43 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 20 9,113,830 Rls. 302 $
44 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 43 7,728,906 Rls. 258 $
45 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69131000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني ا زچيني. 28 7,546,000 Rls. 250 $
46 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 69 7,484,392 Rls. 248 $
47 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 10 3,612,600 Rls. 120 $
48 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 112 3,229,688 Rls. 107 $
49 12 1394 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39241010 ظروف ملامين 11 1,324,620 Rls. 44 $
مجموع کل
289,078,151,883 ريال
مجموع کل
9,747,176 دلار
[1]