آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (فرودگاه لار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فرودگاه لار سومالي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 26,000,000 36,348,000,000 Rls. 1,281,213 $
مجموع کل
36,348,000,000 ريال
مجموع کل
1,281,213 دلار
[1]