آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (فرودگاه لامرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فرودگاه لامرد كويت 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 261,594,940 274,870,240,702 Rls. 9,122,867 $
2 12 1394 فرودگاه لامرد كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 20,000,000 24,509,800,000 Rls. 820,000 $
مجموع کل
299,380,040,702 ريال
مجموع کل
9,942,867 دلار
[1]