آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 834,600 18,702,553,227 Rls. 631,416 $
2 12 1394 قزوين گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,301,276 9,854,964,436 Rls. 332,463 $
3 12 1394 قزوين گرجستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 208,675 6,514,263,951 Rls. 219,122 $
4 12 1394 قزوين گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 141,528 3,695,590,260 Rls. 125,849 $
5 12 1394 قزوين گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 995,940,000 Rls. 33,000 $
6 12 1394 قزوين گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 173,250 989,000,500 Rls. 34,650 $
7 12 1394 قزوين گرجستان 20029010 رب گوجه فرنگي 18,804 981,509,277 Rls. 32,908 $
8 12 1394 قزوين گرجستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 23,420 598,999,030 Rls. 21,070 $
9 12 1394 قزوين گرجستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 18,670 278,743,100 Rls. 9,335 $
10 12 1394 قزوين گرجستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 600 107,841,600 Rls. 3,600 $
11 12 1394 قزوين گرجستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 160 10,031,648 Rls. 352 $
12 12 1394 قزوين گرجستان 39269060 پريفرم (PET) 80 4,074,016 Rls. 136 $
13 12 1394 قزوين گرجستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 200 3,923,270 Rls. 130 $
مجموع کل
42,737,434,315 ريال
مجموع کل
1,444,030 دلار
[1]