آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم آذربايجان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 720,000 27,212,823,515 Rls. 925,281 $
2 12 1394 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 281,520 25,592,436,162 Rls. 857,910 $
3 12 1394 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 270,035 12,176,298,932 Rls. 415,405 $
4 12 1394 قم آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 67,155 6,210,785,634 Rls. 215,273 $
5 12 1394 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 162,038 5,735,326,658 Rls. 192,714 $
6 12 1394 قم آذربايجان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 41,900 3,972,675,900 Rls. 137,300 $
7 12 1394 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 90,000 3,519,798,750 Rls. 117,000 $
8 12 1394 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 23,960 2,156,938,103 Rls. 72,866 $
9 12 1394 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,150 1,121,148,560 Rls. 38,573 $
10 12 1394 قم آذربايجان 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 3,000 90,552,000 Rls. 3,000 $
مجموع کل
87,788,784,214 ريال
مجموع کل
2,975,323 دلار
[1]