آمار کل " صادرات به" کشور (ساحل عاج) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم ساحل عاج 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 132,460 65,831,540,000 Rls. 2,180,000 $
مجموع کل
65,831,540,000 ريال
مجموع کل
2,180,000 دلار
[1]